Til førsteinstanser

I boksene nedenfor finder I bl.a. information om fritagelse fra klageportalen, indsendelse af klage til nævnet samt inspiration til formulering af klagevejledning.

Kommunikation med Planklagenævnet

Indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Planklagenævnet skal ske via klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives ved digital selvbetjening.