Til førsteinstanser

Her finder I vejledning til, hvordan I håndterer klager over afgørelser.

På nedenstående sider finder I fyldestgørende vejledninger til, hvordan I skal håndtere klager over afgørelser.