Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Energiklagenævnet

Nævnet er øverste klageinstans for afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Forsyningstilsynet, Energinet.dk og kommunerne indenfor energiområdet.

Gå til vejledning og start din klage

Om Energiklagenævnet

Typiske sager

  • Pristillæg efter lov om fremme af vedvarende energi
  • Tilladelser efter lov om fremme af vedvarende energi
  • Energimærkning efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger
  • Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg efter lov om varmeforsyning
  • Afgørelser om tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektive varmeforsyningsanlæg efter lov om varmeforsyning
  • Priser og vilkår efter lov om varmeforsyning
  • Priser og vilkår efter lov om elforsyning
  • Nettoafregning efter lov om elforsyning
  • Tilskud efter lov om elforsyning

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du oplysninger om nævnet.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiden i Energiklagenævnet.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her finder du en oversigt nævnets afgørelser.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du en liste over relevant lovgning.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Energiklagenævnet.

Læs mere