Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klagenævnet for Udbud

Nævnet behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelser af reglerne om EU-udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder, indkøb af varer og tjenesteydelser mv. samt klager over offentlige myndigheders overtrædelser af tilbudsloven.

Spørgsmål om, hvorvidt der er klaget over et afholdt udbud m.v., skal indsendes til

. Besvarelse heraf vil som udgangspunkt ske samme dag efter kl. 13.00.

Gå til klagevejledning og start din klage       

Er du indklaget? Klik her

Complaint Guidelines in English

Klagenævnet for Udbud

Typiske sager

  • Klager vedr. udbudsdirektivet og udbudsloven
  • Klager vedr. forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Klager vedr. koncessionsdirektivet
  • Klager vedr. forsvars- og sikkerhedsdirektivet
  • Klager vedr. offentlige indkøb med klar grænseoverskridende interesse under tærskelværdien
  • Anmodning om opsættende virkning af udbudsklager
  • Klager vedr. aktindsigt i udbudssager
  • Klager vedr. tilbudsloven

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her kan du finde oplysninger om klagenævnets medlemmer og nævnet generelt.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her kan du finde information om sagsbehandlingstiderne i Klagenævnet for Udbud.

Læs mere

Tidligere kendelser

Her kan du finde tidligere kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde en oversigt over de væsentligste regler, klagenævnets høringssvar og relevante artikler.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du årsberetninger og praksisoversigt fra Klagenævnet for Udbud.

Here you will find english and french annual reports.

Læs mere

Videresendelse af klager over afgørelser om aktindsigt

Her finder førsteinstanserne information om, hvordan en klage over en afgørelse om aktindsigt skal håndteres.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud.

Læs mere