Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klagenævnet for Udbud

Nævnet er klageinstans for klager over ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EUs udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed mv. og tilbudsloven. 

For english or french  

Vil du klage? Klik her       

Er du indklaget? Klik her 

 

Typiske sager

  • Klager vedr. udbudsdirektivet og udbudsloven
  • Klager vedr. forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Klager vedr. koncessionsdirektivet
  • Klager vedr. forsvars- og sikkerhedsdirektivet
  • Klager vedr. offentlige indkøb med klar grænseoverskridende interesse under tærskelværdien
  • Anmodning om opsættende virkning af udbudsklager
  • Klager vedr. aktindsigt i udbudssager
  • Klager vedr. tilbudsloven

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her kan du finde oplysninger om klagenævnets medlemmer og nævnet generelt.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her kan du finde information om sagsbehandlingstiderne i Klagenævnet for Udbud.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her kan du finde tidligere kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde en oversigt over de væsentligste regler, klagenævnets høringssvar og relevante artikler.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du årsberetninger fra Klagenævnet for Udbud.

gfaælkjsaflkjsgdkmsgd.m sæogksæøgksgf nsggnlsjg

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud.

Læs mere