Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ankenævnet for Søfartsforhold

Ankenævnet for Søfartsforhold behandler klager over afgørelser om bl.a. godkendelse af søfarendes sundhedsbevis eller sønæringsbevis, skibes besætningsfastsættelse og tilbageholdelse af fartøj i dansk farvand.

Gå til vejledning og start din klage her

Ankenævnet for Søfartsforhold

Typiske sager

  • Afgørelser om besætningsfastsættelse.
  • Afslag på en ansøgning om sønæringsbevis, dog ikke hvis afslaget er begrundet i syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib.
  • Afgørelser om bortvisning af, anløbsforbud for og tilbageholdelse af skibe.
  • Afgørelser truffet af søfartslæger vedrørende søfarende og fiskeres egnethed til skibstjeneste, dog ikke søfartslægens afgørelse om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib.
  • Afgørelse i medfør af lægeundersøgelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, om, at en søfarende eller en fisker, der har gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå ny lægeundersøgelse.

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her kan du finde informationer om Ankenævnet for Søfartsforholds sammensætning, forretningsorden og kompetence.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse nærmere om sagsbehandlingstiden i Ankenævnet for Søfartsforhold.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde en liste over relevant lovgivning.

Læs mere

In English

For information about the Danish Shipping Tribunal in English.

Read more

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Ankenævnet for søfartsforhold.

Læs mere