Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Ankenævnets kompetence omfatter både juridiske og skønsmæssige spørgsmål.

Gå til vejledning og start din klage

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Typiske sager

  • Patentsager
  • Brugsmodelsager
  • Genoprettelsessager
  • Varemærkesager
  • Madrid Protokol-sager
  • Designsager
  • Fællesmærkesager

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du information om Ankenævnet for Patenter og Varemærker samt nævnets medlemmer. 

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her finder du nævnets tidligere afgørelser.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde information, om den lovgivning som Ankenævnet for Patenter og Varemærker følger.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du nævnets årsberetninger.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du information om nævnets sagsbehandlingstider. 

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Ankenævnet for Patenter og varemærker

Læs mere