Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiderne i Planklagenævnet.

Planklagenævnet har stort fokus på sagsbehandlingstider, produktivitet og kvalitet, og nævnet arbejder løbende med at effektivisere sagsbehandlingen. Vi bestræber os på at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder.

En del sager bliver afgjort hurtigt, f.eks. fordi klagen afvises på grund af manglende klageberettigelse, manglende overholdelse af klagefrist eller manglende gebyrindbetaling. Sådanne afvisningssager kan ofte afgøres inden for ca. 8 uger.

Hvis behandlingen af en sag viser sig at tage længere tid end 12 måneder, vil Nævnenes Hus forinden udløbet af de 12 måneder sende et brev med orientering om, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.

Opprioritering

Planklagenævnet opprioriterer generelt ikke sager. Mange ansøgere og klagere har betydelige erhvervsinteresser og andre økonomiske interesser i de klagesager, nævnet behandler. En opprioritering ville forsinke sagsbehandlingstiden i andre sager, som også har stor betydning. Nævnet behandler derfor ud fra en lighedsbetragtning klagerne i den rækkefølge, de kommer ind. Dog opprioriterer nævnet generelt sager om ekspropriation.

Du kan se de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for Planklagenævnet her