Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Revisornævnet

Revisornævnet er en uafhængig administrativ klageinstans - et såkaldt domstolslignende klagenævn.

Gå til vejledning og start din klage

Revisornævnet

Typiske sager

  • Revisors uafhængighed ved erklæringsafgivelse
  • Krydsrevision
  • Forvaltningsrevision
  • Påtegningsfejl
  • Manglende dokumentation ved erklæringsafgivelse
  • Manglende planlægning ved erklæringsafgivelse
  • Manglende overholdelse af årsregnskabsloven ved erklæringsafgivelse
  • Manglende overholdelse af selskabsloven ved erklæringsafgivelse
  • Manglende overholdelse af revisionsstandarder ved erklæringsafgivelse (ISA, ISAE m.fl.)

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du informationer om Revisornævnet og nævnets medlemmer.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her kan du finde information om sagsbehandlingstiderne i Revisornævnet.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her kan du søge i alle kendelser fra Revisornævnet.

Læs mere her

Relevant lovgivning

Her finder du information om lovgivning og bekendtgørelser for Revisornævnet.

Læs mere

Årsberetninger

Revisornævnets årsberetninger indeholder formandens beretning, nævnets praksis, årets statistik mv.

Læs mere her

 

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Revisornævnet.

Læs mere