Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Byfornyelsesnævnene

Byfornyelsesnævnene er øverste klageinstans for kommunernes afgørelser efter byfornyelsesloven.

Gå til vejledning og start din klage

Byfornyelsesnævnene

Typiske sager

  • Afgørelser om fælles friarealer
  • Midlertidig eller permanent genhusning
  • Kondemnering og ophævelse heraf (sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum)
  • Midlertidige forbud om at foretage ændringer på eller i forhold til sundheds- og brandfarlige ejendomme

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du informationer om Byfornyelsesnævnene, nævnets sammensætning og dets forretningsorden.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du information om sagsbehandlingstider i Byfornyelsesnævnene.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du informationer om den lovgivning, som nævnet følger

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Byfornyelsesnævnene.

Læs mere