Information til klagere

Her finder du information om, hvad du skal gøre, når du allerede har oprettet en klage i den gamle klageportal.

Igangværende klagesager er blevet overflyttet til den nye klageportal

Den gamle klageportal for natur-, miljø- og planområdet blev i slutningen af august erstattet af en ny fælles klageportal for Nævnenes Hus. Det betyder, at den eller de klager, som du har indgivet via den gamle portal, er blevet flyttet til den nye portal.

Som noget nyt vil du fremadrettet få adgang til flere af sagens dokumenter direkte på klageportalen, ligesom den fremtidige korrespondance i sagen vil ske via portalen. Du får besked via e-mail, når der er nyt i klagesagen. Hvis du ønsker at gense klager, som var oprettet før overgangen til den nye klageportal den 22. august 2018, skal du logge ind på den gamle klageportal.

Her kan du se en videoguide til, hvordan du ser en oversigt over dine klagesager i den gamle klageportal.

Nye sagsnumre

De igangværende klagesager har fået et nyt klagenummer (klageID) i forbindelse med overflytningen til den nye klageportal. Hvis du henvender dig til Nævnenes Hus med spørgsmål til din klagesag, bedes du oplyse dit nye klagenummer.

Afgørelsen i din klagesag bliver tilgængelig på klageportalen

Når der er truffet afgørelse i din klagesag, får du besked via e-mail om, at du kan se afgørelsen direkte i klageportalen. Du kan se afgørelsen ved at logge ind på klageportalen.

Vi gør opmærksom på, at alle afgørelser gøres tilgængelige på afgørelsesportalen i anonymiseret form.