Relevant lovgivning

Her finder du en liste over den lovgivning, som Planklagenævnet anvender.

Relevante regler:

  • Planloven
  • Miljøvurderingsloven
  • Sommerhusloven og campingreglementet
  • Masteloven
  • Kolonihaveloven
  • Miljøoplysningsloven
  • Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme med samlingssted for en gruppe