Deltag på dette webinar fra Nævnenes Hus, hvor du kan høre mere om terrænregulering i landzone samt lokalplanens principper

Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), udsnit af udstykningen nord/øst for Viborg.

Det er muligt at dispensere fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Vi gennemgår, hvad der forstås med planens principper med udgangspunkt i en række konkrete sager fra Planklagenævnet. Derudover vil planlovens regler om terrænregulering/jorddeponi i landzone og nyere praksis fra nævnet blive gennemgået.

Dagsorden
• Velkomst v/Christian Hesthaven, direktør i Nævnenes Hus
• Oplæg om lokalplanens principper v/Inge Rønberg, stedfortrædende formand i Planklagenævnet
• Oplæg om terrænregulering i landzone v/Elsebeth Braüner, stedfortrædende formand i Planklagenævnet

Målgruppe
Arrangementet er målrettet kommunale sagsbehandlere, der til dagligt beskæftiger sig med området.

Praktisk information
• Tilmeld dig dette gratis online webinar via dette link.
• Webinaret afholdes online onsdag den 10. april 2024 kl. 10-11.30
• Har du brug for hjælp eller spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til