Om nævnet

Her kan du læse mere om Planklagenævnet og nævnets sammensætning.

Planklagenævnet er et uafhængigt klagenævn inden for planområdet. Planklagenævnet er øverste klageinstans og nævnets afgørelser kan derfor ikke påklages til en højere myndighed.

Historien bag Planklagenævnet

Planklagenævnet blev oprettet pr. 1. februar 2017. Oprettelsen af Planklagenævnet var et led i opdelingen af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold blev udskilt til det nyoprettede Planklagenævn. De øvrige sagsområder, som det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn varetog, bliver nu behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Planklagenævnet færdigbehandler nu de sager efter planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven eller masteloven, som ikke var afgjort inden Planklagenævnet blev oprettet.

Nævnets sammensætning

Planklagenævnet består af 11 medlemmer:

  • En formand eller en stedfortræder
  • En landsdommer
  • Fem medlemmer med viden om specifikke emner
  • Fire læge medlemmer.

Se Planklagenævnets medlemmer (pdf)

Nævnets forretningsorden

Se Planklagenævnets forretningsorden (pdf)

Regler om Planklagenævnet

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Planklagenævnet