Om nævnet

Her kan du læse mere om Planklagenævnet og nævnets sammensætning.

Planklagenævnet er et uafhængigt klagenævn inden for planområdet. Planklagenævnet er øverste klageinstans og nævnets afgørelser kan derfor ikke påklages til en højere myndighed.

Historien bag Planklagenævnet

Planklagenævnet blev oprettet pr. 1. februar 2017. Oprettelsen af Planklagenævnet var et led i opdelingen af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold blev udskilt til det nyoprettede Planklagenævn. De øvrige sagsområder, som det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn varetog, bliver nu behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Planklagenævnet færdigbehandler nu de sager efter planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven eller masteloven, som ikke var afgjort inden Planklagenævnet blev oprettet.

Nævnets sammensætning

Planklagenævnet består af 11 medlemmer:

 • En formand eller en stedfortræder
 • En landsdommer
 • Fem medlemmer med viden om specifikke emner
 • Fire læge medlemmer.

Nævnets medlemmer

 • Helle Tegner Anker, udpeget af Erhvervsministeren

Stedfortrædende for udpeget af Erhvervsministeren.

 • Anne Fyhn
 • Inge Rønberg
 • Steffie Vilsgaard Mortensen
 • Elsebeth Braüner
 • Line Kromand Danielsen
 • Malene Bruun Kristensen
 • Claire Sabrine Safieh
 • Jørgen Bybjerg Nielsen

   

   

Planfaglige medlemmer udpeget af Erhvervsministeren.

 • Helle Søeberg (medlem)
 • Helle Lassen (suppleant)

Juridiske medlemmer udpeget af Landsretternes præsident blandt retternes medlemmer.

 • Thomas Klyver (Vestre Landsret), medlem
 • Peter Buhl (Vestre Landsret), suppleant

Nedenunder vises en liste over sagkyndige medlemmer med viden om forskellige forhold. 

De sagkyndige medlemmer er udpeget af Erhvervsministeren og er blevet indstillet af forskellige organisationer i forening.

Sagkyndige medlemmer indstillet af Dansk Erhverv, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer i forening.

 • Jonas Valhøj Kleffel Nielsen (medlem)
 • Stefanie Sommer Abild (suppleant)
 • Ulf Kjellerup Hansen (medlem)
 • Holger Bisgaard (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Ingeniørforeningen IDA, Den Danske Landinspektørforening og Akademisk Arkitektforening i forening.

 • Henrik Stjernholm (medlem)
 • Ole Gregor (suppleant)

Sagkyndige medlemmer indstillet af Danmarks Naturfredningsforening.

 • Susanne Ogstrup (medlem)
 • Keld Koustrup Sørensen (suppleant)

Læge medlemmer indstillet af Radikale Venstre og udpeget af Folketinget.

 • Jan Woollhead (medlem)
 • Karsten Lauritsen (suppleant)

Læge medlemmer indstillet af Socialistisk Folkeparti og udpeget af Folketinget.

 • Flemming Thornæs (medlem)
 • Rasmus Steenberger (suppleant)

Læge medlemmer indstillet af Venstre og udpeget af Folketinget.

 • Henrik Høgh (medlem)
 • Heidi Bank (medlem)
 • Flemming Damgaard Larsen (suppleant)
 • Lise Buchreitz (suppleant)