Klageportalen for Nævnenes Hus

Her finder du information om klageportalen for Nævnenes Hus.

 Du skal indsende din klage via klageportalen for Nævnenes Hus, hvis du vil klage til:

  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Planklagenævnet
  • Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet
  • Energiklagenævnet
  • Byggeklagenheden

Du skal først logge ind med MitID, og ​​herefter kan du oprette din klage. Du kan oprette en klage på egne vegne, på vegne af en anden borger eller virksomhed, og på vegne af en gruppe.

Gå til klageportalen.

Spørgsmål og svar til klageportalen

Vælg det nævn som du vil klage til, og find svar på ofte stillede spørgsmål om klageportalen:

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Energiklagenævnet

Byggeklagenheden

Særligt til klagere hos Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt indsendes via klageportalen for Nævnenes Hus. Der er dog visse undtagelser. Hvis din klage drejer sig om en af ​​disse sagstyper, kan du ikke klage via klageportalen:

  • Klager over afgørelser om aktindsigt
  • Klager over energiselskabers afgørelser
  • Klager over fredningssager
    • Klager over fredningsnævnets afgørelser om dispensation eller afslag på dispensation fra eksisterende eller foreslåede fredninger skal dog indsendes via klageportalen

Klager, der ikke skal indsendes via klageportalen, skal i stedet sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Digital Post. Læs her, hvordan du sender en klage via Digital Post.