Klagesager, der ikke kan oprettes i klageportalen

I første omgang vil det desværre ikke være muligt at oprette klagesager i klageportalen i følgende sagstyper:

Det er derfor vigtigt, at det i disse sagstyper fremgår af klagevejledningen, at klager skal indgive sin klage direkte til den myndighed, der har truffet afgørelsen.