Sagsbehandlingstider og sagsbeholdningsalder

Her fremgår størrelsen og alderen på de enkelte nævns sagsbeholdninger samt nævnenes aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Når vi har modtaget din klage, gennemgår vi sagen, hvorefter vi skriver til dig og oplyser dig om den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag. Hvor lang tid det tager at behandle din sag, afhænger blandt andet af sagens karakter, omfang af de undersøgelser, som skal foretages, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet. Der kan derfor være forskel på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnene, som du kan læse i tabellen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider og sagsbehandlingstiden, som fremgår af det brev, du modtager fra os.

Hvis du har klaget via klageportalen, kan du løbende følge med i din sag der. Har du klaget på anden vis, orienterer vi dig via digital post, hvis der sker ændringer i den forventede sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus prioriterer løbende sagerne med behov på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som mulig. Det skal sikre, at sagerne generelt bliver afsluttet så hurtigt som mulig til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus bestræber sig på at sikre, at ukomplicerede sager bestemes hurtigt. Ukomplicerede sager er for eksempel afvisningssager; som er sager, hvor der er manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2021 (september)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 4,8
Ankenævnet for Søfartsforhold  2,5
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0
Byfornyelsesnævnene 4,9
Byggeklageenheden 11,9
Center for Klageløsning  0,8
Det Psykiatriske Patientklagenævn 1,0*
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige  4,7
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 6,1
Energiklagenævnet 11,6
Erhvervsankenævnet 6,4
Forbrugerklagenævnet 6,8
Klagenævnet for Udbud 3,7
Konkurrenceankenævnet 0,0
Miljø- og Fødevareklagenævnet 6,8
Planklagenævnet 9,8
Revisornævnet 5,0
Teleklagenævnet 1,0
Tvistighedsnævnet 6,3

Bemærk: *Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

For Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet gælder, at der her fremgår sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 følger en særskilt afviklingsplan - se nærmere herom her:  Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afvikling af klagesager om vind- og solprojekter inden for 6 måneders loft

Med ’Klimaaftale for energi og industri mv.’ som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2020, er Nævnenes Hus i perioden 2021 – 2024 tilført midler til et stående beredskab, der skal muliggøre, at klagesager om vind- og solprojekter (VE-klagesager) kan behandles indenfor en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.


Aldersfordeling for beholdning af klagesager om vind- og solprojekter
I nedenstående tabel kan du se aldersfordelingen for den nuværende beholdning af klagesager om vind- og solprojekter.

Aldersfordeling for beholdning af klagesager om vind- og solprojekter
  <1 måned <2 måneder <3 måneder <4 måneder <5 måneder <6 måneder >6 måneder
Antal sager i beholdningen 0 0 0 9 3 5 0


Aldersfordeling for afsluttede klagesager om vind- og solprojekter
I nedenstående tabel kan du se aldersfordelingen samt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for  afsluttede klagesager om vind- og solprojekter i 2021.

Aldersfordeling for afsluttede klagesager om vind- og solprojekter
  <1 måned <2 måneder <3 måneder <4 måneder <5 måneder <6 måneder >6 måneder
Afsluttede sager  9 47 5 1 3 14 0

 

Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år. 

 

0-3
måneder

3-6 
måneder

6-9 
måneder

9-12 
måneder

Over 12
måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 11,5% 50,0% 15,4% 0,0% 23,1%
Ankenævnet for Søfartsforhold 40,6% 21,9% 21,9% 12,5% 3,1%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 30,8% 46,2% 11,5% 7,7% 3,8%
Byggeklageenheden 44,0% 13,8% 3,3% 1,7% 37,2%
Center for Klageløsning 99,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 31,9% 41,1% 23,4% 2,8% 0,7%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 40,0% 43,3% 10,0% 6,7% 0,0%
Energiklagenævnet 55,6% 14,1% 11,1% 2,5% 16,7%
Erhvervsankenævnet 47,8% 8,7% 8,7% 21,7% 13,0%
Forbrugerklagenævnet 47,5% 22,4% 11,2% 9,3% 9,5%
Klagenævnet for Udbud 41,1% 34,2% 13,7% 5,5% 5,5%
Konkurrenceankenævnet 40,0% 10,0% 10,0% 40,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 26,9% 25,4% 18,7% 9,0% 20,1%
Planklagenævnet 29,9% 12,0% 8,4% 10,7% 38,9%
Revisornævnet 20,8% 35,8% 41,5% 1,9% 0,0%
Teleklagenævnet 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 19,4% 38,7% 22,6% 3,2% 16,1%

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Sagsbeholdningens alder

Tabellen viser aldersfordelingen for de sager, som det enkelte nævn har til behandling. 

 

0-3
måneder

3-6 
måneder

6-9 
måneder

9-12 
måneder

Over 12
måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 26,9% 57,7% 11,5% 0,0% 3,8%
Ankenævnet for Søfartsforhold 26,3% 36,8% 10,5% 21,1% 5,3%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byggeklageenheden 24,2% 13,5% 6,6% 14,9% 40,8%
Center for Klageløsning 98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn 96,5% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 48,2% 34,9% 10,8% 4,8% 1,2%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 26,1% 65,2% 4,3% 4,3% 0,0%
Energiklagenævnet 28,8% 31,7% 14,6% 13,7% 11,2%
Erhvervsankenævnet 27,6% 24,1% 10,3% 20,7% 17,2%
Forbrugerklagenævnet 31,5% 20,7% 13,3% 14,3% 20,2%
Klagenævnet for Udbud 30,0% 46,7% 16,7% 6,7% 0,0%
Konkurrenceankenævnet 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 24,6% 20,8% 13,2% 11,0% 30,5%
Planklagenævnet 29,5% 21,5% 14,8% 12,7% 21,4%
Revisornævnet 51,6% 42,2% 1,6% 0,0% 4,7%
Teleklagenævnet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 30,0% 28,0% 20,0% 16,0% 6,0%

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener. 

Udvikling af sagsbeholdning august 2021

Anm.: Aktindsigter og klager over aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.

%MCEPASTEBIN%