Sagsbehandlingstider og sagsbeholdningsalder

Her fremgår størrelsen og alderen på de enkelte nævns sagsbeholdninger samt nævnenes aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Når vi har modtaget din klage, gennemgår vi sagen, hvorefter vi skriver til dig og oplyser dig om den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag. Hvor lang tid det tager at behandle din sag, afhænger blandt andet af sagens karakter, omfang af de undersøgelser, som skal forudsiges, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet. Der kan derfor være forskel på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnene, som du kan læse i tabellen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider, og jeg forventer sagsbehandlingstid, som fremgår af det brev, du modtager fra os.

Hvis du har klaget via klageportalen, kan du løbende følge med i din sag der. Har du klaget på anden vis, orienterer vi dig via digital post, hvis der sker ændringer i den forventede sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus prioriterer løbende sagerne med behov på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som mulig. Det skal sikre, at sagerne generelt bliver afsluttet så hurtigt som mulig til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus bestræber sig på at sikre, at ukomplicerede sager bestemes hurtigt. Ukomplicerede sager er for eksempel afvisningssager; som er sager, hvor der er manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager og klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af nævnenes behov inden for de sidste 3 måneder samt på årsbasis ved årsafslutning. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både kompliceret og mindre kompliceret sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i  Mål- og resultatplanen  for Nævnenes Hus.

denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2021 (februar)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 6,4
Ankenævnet for Søfartsforhold  6,7
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder - *
Byfornyelsesnævnene 6,0
Byggeklageenheden 8,6
Center for Klageløsning  0,7
Det Psykiatriske Patientklagenævn 0,6 **
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige  3,9
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 4,7
Energiklagenævnet 3,5
Erhvervsankenævnet 4,1
Forbrugerklagenævnet 6,2
Klagenævnet for Udbud 4,3
Konkurrenceankenævnet 0,3
Miljø- og Fødevareklagenævnet 7,7
Planklagenævnet 7,5
Revisornævnet 5,5
Teleklagenævnet 1,4
Tvistighedsnævnet 5,7

Bemærk: 
* Nævnet har ikke truffet beskrivelse i perioden.
** Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).
For Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet gælder, at der her fremgår sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 følger en særskilt afviklingsplan - se nærmere herom her:  Miljø- og Fødevareklagenævnet .

Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år.

 

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3%
Ankenævnet for Søfartsforhold 14,3% 42,9% 28,6% 0,0% 14,3%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 80,0% 20% 0,0% 0,0% 0,0%
Byggeklageenheden 44,3% 13,1% 5,7% 0,8% 36,1%
Center for Klageløsning 99,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn * 98,3% 1,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 34,8% 39,1% 17,4% 4,3% 4,3%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 50,0% 50%

0,0%

0,0% 0,0%
Energiklagenævnet 88,6% 2,5% 2,5% 2,5% 3,8%
Erhvervsankenævnet  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Forbrugerklagenævnet 42,7% 25,04% 16,2% 7,0% 8,6%
Klagenævnet for Udbud 50,0% 15,0% 15% 5,0% 15,0%
Konkurrenceankenævnet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 39,2% 17,6% 9,8% 13,1% 20,3%
Planklagenævnet 31,9% 19,1% 12,8% 9,9% 26,2%
Revisornævnet 30,8% 7,7% 61,5% 0,0% 0,0%
Teleklagenævnet 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 27,3% 36,4% 36,4% 0,0% 0,0%

* Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Sagsbeholdningens alder

Tabellen viser aldersfordelingen for de sager, som det enkelte nævn har til behandling. 

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 52,2% 13,0% 13,0% 4,3% 17,4%
Ankenævnet for Søfartsforhold 45,0% 30,0% 25% 0,0% 0,0%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 46,2% 38,5%

15,4%

0,0% 0,0%
Byggeklageenheden 21,8% 13,3% 7,8% 3,7% 53,4%
Center for Klageløsning 98,4% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn * 92,9% 6,0% 1,2% 0,0% 0,0%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 59,0% 37,2% 2,6% 0,0% 1,3%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 60,0% 35,0% 5,0% 0,0% 0,0%
Energiklagenævnet 45,3% 20,9% 5,2% 6,4% 22,1%
Erhvervsankenævnet  20,0% 32,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Forbrugerklagenævnet 34,1% 28,2% 26,3% 5,1% 6,2%
Klagenævnet for Udbud 70,0% 17,5% 10,0% 0,0% 2,5%
Konkurrenceankenævnet 25,0% 12,5% 62,5% 0,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 25,0% 26,6% 12,7% 9,2% 26,5%
Planklagenævnet 24,7% 17,6% 21,0% 11,2% 25,5%
Revisornævnet 35,1% 32,4% 24,3% 2,7% 5,4%
Teleklagenævnet 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 45,9% 29,7% 8,1% 0,0% 16,2%

* Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener. 

Sagsbeholdning feb21

Anm.: Aktindsigter og klager over aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.