Sagsbehandlingstider og sagsbeholdningsalder

Her fremgår størrelsen og alderen på de enkelte nævns sagsbeholdninger samt nævnenes aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Når vi har modtaget din klage, gennemgår vi sagen, hvorefter vi skriver til dig og oplyser dig om den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag. Hvor lang tid det tager at behandle din sag, afhænger blandt andet af sagens karakter, omfang af de undersøgelser, som skal foretages, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet. Der kan derfor være forskel på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnene, som du kan læse i tabellen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider og sagsbehandlingstiden, som fremgår af det brev, du modtager fra os.

Hvis du har klaget via klageportalen, kan du løbende følge med i din sag der. Har du klaget på anden vis, orienterer vi dig via digital post, hvis der sker ændringer i den forventede sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus prioriterer løbende sagerne med behov på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som mulig. Det skal sikre, at sagerne generelt bliver afsluttet så hurtigt som mulig til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus bestræber sig på at sikre, at ukomplicerede sager bestemes hurtigt. Ukomplicerede sager er for eksempel afvisningssager; som er sager, hvor der er manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2021 (august)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 7,0
Ankenævnet for Søfartsforhold  1,4
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0
Byfornyelsesnævnene 4,8
Byggeklageenheden 10,6
Center for Klageløsning  0,8
Det Psykiatriske Patientklagenævn 1,0*
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige  4,5
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 4,6
Energiklagenævnet 11,5
Erhvervsankenævnet 5,6
Forbrugerklagenævnet 5,5
Klagenævnet for Udbud 3,6
Konkurrenceankenævnet 10,9
Miljø- og Fødevareklagenævnet 7,6
Planklagenævnet 9,5
Revisornævnet 4,5
Teleklagenævnet 0,7
Tvistighedsnævnet 7,9

Bemærk: 
*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

For Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet gælder, at der her fremgår sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 følger en særskilt afviklingsplan - se nærmere herom her:  Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Aldersfordelingen for afsluttede sager

I nedenstående tabel er det angivet, hvor stor en andel af sagerne der er afsluttet indenfor de opgjorte intervaller. Opgørelsen gælder for sager afsluttet i indeværende år. 

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 13,0% 43,5% 17,4% 0,0% 26,1%
Ankenævnet for Søfartsforhold 41,4% 24,1% 20,7% 10,3% 3,4%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 33,3% 44,4% 16,7% 5,6% 0,0%
Byggeklageenheden 43,1% 14,8% 3,8% 1,6% 36,7%
Center for Klageløsning 99,3% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 34,2% 39,3% 23,1% 2,6% 0,9%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 40,0% 43,3%

10,0%

6,7% 0,0%
Energiklagenævnet 59,1% 16,4% 12,9% 2,9% 8,8%
Erhvervsankenævnet  42,9% 9,5% 9,5% 23,8% 14,3%
Forbrugerklagenævnet 46,6% 23,6% 11,6% 9,6% 8,5%
Klagenævnet for Udbud 40,3% 32,3% 14,5% 6,5% 6,5%
Konkurrenceankenævnet 40,0% 10,0% 10,0% 40,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 24,1% 25,6% 19,9% 9,2% 21,1%
Planklagenævnet 32,3% 13,1% 9,3% 8,8% 36,5%
Revisornævnet 20,8% 35,8% 41,5% 1,9% 0,0%
Teleklagenævnet 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 20,7% 34,5% 24,1% 3,4% 17,2%

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Sagsbeholdningens alder

Tabellen viser aldersfordelingen for de sager, som det enkelte nævn har til behandling. 

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 30,4% 56,5% 8,7% 0,0% 4,3%
Ankenævnet for Søfartsforhold 45,0% 25,0% 15,0% 10,0% 5,0%
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Byfornyelsesnævnene 30,0% 50,0%

0,0%

20,0% 0,0%
Byggeklageenheden 21,2% 12,4% 7,5% 13,1% 45,8%
Center for Klageløsning 100,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 94,2% 3,2% 1,3% 0,6% 0,6%
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 47,0% 37,9% 7,6% 6,1% 1,5%
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 45,5% 50,0% 0,0% 4,5% 0,0%
Energiklagenævnet 30,1% 27,8% 13,9% 10,2% 18,1%
Erhvervsankenævnet  29,6% 18,5% 25,9% 7,4% 18,5%
Forbrugerklagenævnet 33,8% 20,3% 10,5% 18,5% 16,9%
Klagenævnet for Udbud 37,8% 48,6% 13,5% 0,0% 0,0%
Konkurrenceankenævnet 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Miljø- og Fødevareklagenævnet 25,5% 21,6% 13,6% 9,9% 29,5%
Planklagenævnet 27,9% 19,3% 14,9% 15,5% 22,5%
Revisornævnet 60,4% 32,1% 1,9% 0,0% 5,7%
Teleklagenævnet 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tvistighedsnævnet 36,7% 30,6% 16,3% 10,2% 6,1%

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen bestemmelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener. 

Anm.: Aktindsigter og klager over aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.