Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet er en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.

Vi behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Rejsegarantifonden.

Gå til vejledning og start din klage

Erhvervsankenævnet

Typiske sager

  • Afgørelser efter revisorloven om f.eks. efteruddannelse
  • Afgørelser omkring selskabsregistreringer, herunder vedtægtsændringer, ledelsesændringer, ændringer i selskabskapitalen, ændringer i stiftelsesdokument m.v.
  • Afgørelser om afslag på aktindsigt
  • Afgørelser efter årsregnskabsloven om f.eks. pålæg af afgift
  • Afgørelser efter hvidvaskloven om f.eks. kundekendskabsproceduren
  • Afgørelser fra Rejsegarantifonden om registreringspligt
  •  Afgørelser om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse i fondssager

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du informationer om nævnet og nævnets opbygning.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du information om sagsbehandlingstider i Erhvervsankenævnet.

Læs mere

Erhvervsankenævnets kendelser

Her finder du Erhvervsankenævnets afsagte kendelser.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du læse mere om den lovgivning, som Erhvervsankenævnet anvender.

Læs mere

Årsberetninger

Her finder du årsberetningerne fra Erhvervsankenævnet.

Læs mere

Erhvervsankenævnets kompetence

Her kan du læse mere om Erhvervsankenævnets kompetence.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Erhvervsankenævnet.

Læs mere