Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Helbredsnævnet

Helbredsnævnet står for den lægefaglige vurdering i sager om sygdomsbegrundet tjenestemandspension fra kommuner, regioner og staten.

Nederst på denne side kan du finde information om nævnet, relevant lovgivning, pensionstyper og oplysninger til ansøger.

Gå til vejledning og anmod om udtalelse

Helbredsnævnet

Typiske sager

  • Om en tjenestemand kan varetage sin stilling på trods af sygdom eller kan afskediges af arbejdsgiveren.
  • Om tjenestemandens utjenstdygtighed skyldes en skade opstået i forbindelse med arbejdet.
  • Om en sygdom, der ligger til grund for en tjenestemands afskedigelse, var kendt på ansættelsestidspunktet.

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du informationer om Helbredsnævnet, dets medlemmer og forretningsorden.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her kan du finde en liste over relevant lovgivning.

Læs mere

Til ansøgeren (ansættelsesmyndigheden eller tjenestemanden)

Her kan du bl.a. finde en beskrivelse af, hvordan en typisk sag forløber, hvordan du indsender lægelige oplysninger til Helbredsnævnet og hvilke oplysninger, nævnet har brug for.

Læs mere

Pensionstyper

Her finder du information om de forskellige tjenestemandspensioner og blanketter til anmodning om en udtalelse.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Helbredsnævnet.

Læs mere