Nævnets praksis

Her kan du finde Planklagenævnets afgørelsesportal.

Planklagenævnet blev oprettet pr. 1. februar 2017 og var tidligere en del af Natur- og Miljøklagenævnet. På afgørelsesportalen kan du finde både Planklagenævnets principielle afgørelser, som hedder ”PKNO” samt principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, som hed ”NoMo”. Afgørelsesportalen finder du her: Planklagenævnets side på afgørelsesportalen.

Herunder kan du se samlede oversigter over tidligere afgørelser: