Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Byggeklageenheden

Nævnenes Hus behandler klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven og regler udstedt i medfør af byggeloven.

Gå til vejledning og start din klage

Byggeklageenheden

Typiske sager

  • Afgørelser om byggetilladelser
  • Afgørelser om påbud om lovliggørelse

  • Afgørelser om standsningsmeddelelse
  • Afgørelser om byggesagsgebyr
  • Afgørelser om afslag på aktindsigt
  • Byggeklageenheden færdigbehandler klager efter byggeloven indbragt for Statsforvaltningen

Nyheder

Sagsbehandlingstider

Her finder du information om sagsbehandlingstiderne for Byggeklageenheden. 

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du informationer om den lovgivning, som Byggeklageenheden følger.

Læs mere

Nedbringelse af sagsbeholdning

Har du en klagesag, som er overgået fra Statsforvaltningen til Nævnenes Hus, finder du mere information her.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger for Byggeklageenheden.

Læs mere