Mikkel

Mikkel

Mikkel er uddannet cand.jur. Han har arbejdet som bachelorfuldmægtig i Nævnenes Hus fra april 2019 og blev efter endt uddannelse ansat som fuldmægtig i Sekretariatet for Miljø- og Fødevareklagenævnet og er nu rokeret til Team Jura.

Jeg glæder mig allermest til de dage, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden med at løse en opgave – og dem har vi heldigvis mange af.

Hvad består dine arbejdsopgaver af, og hvad er de vigtigste?
De fleste arbejdsdage i Team Miljø sagsbehandler jeg på helt konkrete miljøretlige sager – fx sager om miljøgodkendelser eller klager over påbud – som er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Jeg behandler de klagepunkter, som er blevet fremsat, tjekker efter almindelig forvaltningsret og skærer sagerne til for at finde frem til sagens kerne, som jeg efterfølgende præsenterer for en stedfortrædende formand for nævnet. Hvis der er behov for det i den pågældende sag, kan vi også indhente teknisk bistand, og det kan være lige fra biologer til ingeniører, som jeg så skal samarbejde med. Vi har et stort brug af teknisk ekspertise i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket gør sagerne lidt specielle og særegne. På baggrund af mine egne og en evt. teknikers undersøgelser formulerer jeg et udkast til en afgørelse, som skal forelægges den stedfortrædende formand.

Mine vigtigste arbejdsopgaver består i at sikre den korrekte tilskæring af sagerne og sørge for, at jeg præciserer og fremlægger de rigtige og relevante oplysninger for den stedfortrædende formand, som skal træffe sin beslutning på et oplyst grundlag. 

Hvad er det vigtigste i rollen som fuldmægtig i dit team?
Det er rigtig vigtig, at mit udkast til afgørelse har den nødvendige, høje kvalitet, så den stedfortrædende formand ikke skal bruge ualmindelig lang tid på at godkende mit arbejde. Der er også lidt faglig stolthed og ære i, at sådan nogle dygtige mennesker synes, at man har lavet et godt stykke arbejde.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det bedste er, at vores arbejde til tider er vanskeligt, og at hver eneste sag er ulig den næste – vi har meget sjældent helt standardsager. De mest spændende sager er helt klart dem, hvor der skal bedømmes på en mere konkret skønsafvejning, og hvor det ikke bare er sort og hvidt – hvilket jura heldigvis sjældent er. Det er derfor også rigtig vigtig, at Nævnenes Hus er et sted, hvor jeg kan lære og udvikle mig, så jeg dermed kan blive en dygtigere jurist. Derudover er det også virkelig spændende, at vi er så nuanceret en styrelse, og at der er folk med forskellige baggrunde, så man kan suge viden til sig.  

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde?
Jeg ser frem til at møde mine kollegaer, og så kan jeg rigtig godt lide at samarbejde og sparre med folk. Jeg glæder mig derfor allermest til de dage, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden med at løse en opgave – og dem har vi heldigvis mange af.

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg er mest stolt over at være med til at nå frem til det helt korrekte juridiske resultat og sørge for, at sagen er tilstrækkelig oplyst, så den rigtige afgørelse kan træffes. Det er det, som gennemsyrer en offentlig styrelse som Nævnenes Hus, fordi vi er styret af officialprincippet.

Hvorfor valgte du at søge ind i Nævnenes Hus?
Det var utrolig vigtig for mig at kunne bruge min uddannelse og dygtiggøre mig videre, fordi man bliver ikke en perfekt jurist efter fem år på studiet men derimod ved at udfolde sine kompetencer i praksis. Derfor søgte jeg ind i Nævnenes Hus, fordi alt andet lige bliver man en bedre jurist ved at arbejde i en statslig styrelse, hvor man skriver juridiske afgørelser.

Hvordan kan du bruge din uddannelse (det som du har lært på studiet) i forbindelse med dit job i Nævnenes Hus?
Jeg kan bruge min uddannelse i måden, hvorpå vi sagsbehandler, eftersom vi på jurastudiet ligeledes fik en masse sagsmateriale udleveret, og hvor opgaven dernæst var at finde frem til det vigtigste. Det har derfor overrasket mig, hvor godt studiet har afspejlet virkeligheden i Nævnenes Hus.

Hvordan ser du karrieremulighederne og udviklingsmulighederne i Nævnenes Hus?
Jeg har en fornemmelse af, at Nævnenes Hus tilbyder rige muligheder for at udvikle sig og tilegne sig mere ansvar, hvis man rækker ud efter det. Man bliver også inspireret af, at der er andre relativt unge jurister, som har fået tildelt meget ansvar inden for husets rammer, hvilket gør, at man kan se, at der er mulighed for at gøre karriere og på sigt påtage sig mere ansvar.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Det er et virkelig dejligt sted at være, og der er en god og munter stemning med højt til loftet. Man kan også mærke, at det er nogle kompetente mennesker, som virkelig brænder for det, de laver. Jeg får et drive af samtaler og sparring, af smil og munter stemning på arbejdspladsen, så derfor gør jeg også, hvad jeg kan for at højne det. Som formand for personaleforeningen sætter jeg derfor også en stor ære i at fremme det sociale i huset og sørge for, at vi har det godt, og at vi får stablet nogle arrangementer på benene for at styrke det sociale sammenhold endnu mere.