Rasmus

Rasmus

Rasmus er uddannet cand.jur og har tidligere arbejdet som advokat. Rasmus har været ansat i Nævnenes Hus siden november 2017 og er i dag stedfortrædende formand i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Jeg synes, at der er gode karrieremuligheder i Nævnenes Hus. Man kan eksempelvis starte som fuldmægtig og blive virkelig dygtig til sit fag og fagområde, og så kan man i samråd med sin leder arbejde i to retninger – en faglig ledelse eller en ledelse ledelse.

Hvad består dine arbejdsopgaver af?
Mine arbejdsopgaver består i at betjene nævnet, hvor min primære opgave er at underskrive formandsafgørelser. Derudover har jeg også som stedfortrædende formand et fagligt ansvar for et team og nogle afgrænsede fagområder, så jeg skal vide, hvad der rører sig på disse områder, og hvad juraen er i dem. Jeg har også en oplæringsopgave, eftersom jeg skal sikre, at de afgørelser, som går ud, er 100% juridisk korrekte og af høj kvalitet ift. det skrevne sprog. Jeg skal derfor også sørge for, at de personer, som skriver afgørelsesudkastene, er klædt godt på, så de er dygtige nok til at skrive nogle gode afgørelser.

Hvad er det vigtigste i rollen som stedfortrædende formand?
Det vigtigste er, at kvaliteten er 100 %. Det næstvigtigste er at tage hånd om sine folk og sørge for, at de er glade, motiverede og trygge, så de ved, hvad de skal og dermed kan levere høj kvalitet i den nødvendige hastighed. Dette kan jeg være behjælpelig med gennem faglig sparring, ordentlig og konstruktiv feedback og ved at klæde dem godt på, inden de går i gang. Det går jeg rigtig meget op i. 

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det bedste ved mit job er oplæringsrollen og den kontinuerlige faglige sparring, og det at være tæt på mit team og sikre, at de er trygge både ved mig og deres arbejdsopgaver. Generelt bare relationerne.

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg er stolt af at være faglig chef for så dygtige, unge jurister og se dem vokse med deres opgaver, og at det er mit ansvar at holde retningen i vores arbejde, og at de har tillid til det, jeg gør, er det rigtige. Det er holdet, jeg er mest stolt af.

Hvorfor valgte du at søge ind i Nævnenes Hus?
Der er flere grunde til, at jeg valgte at søge job i Nævnenes Hus. Det udslagsgivende var nok, at det er juraen, som er i højsædet, og at man har tiden til at gøre sit arbejde ordentligt. Jeg kom fra en verden, hvor tingene skulle gå stærkt, og hvor man ikke nødvendigvis havde tiden til at få den sidste detalje med. Derudover ville jeg også blive en del af et virkeligt spændende juridisk miljø, da jeg ville komme til at arbejde med mange jurister. Det var fantastisk at komme til Nævnenes Hus, hvor det bare er jura, jura, jura.

Hvordan har din karrierevej i Nævnenes Hus været?
Min karrierevej i huset har været lidt af en komet, eftersom jeg havde en intention om, at jeg skulle sidde og skrive afgørelser uden at have det helt overordnede ansvar. Det gik også meget fint de første tre måneder, men så blev jeg sammen med min daværende leder enige om, at jeg var klar til at påtage mig noget mere ansvar. Det har dermed også betydet, at min karrierevej i Nævnenes Hus har været ret bemærkelsesværdig, eftersom jeg er den første, som gjorde det at blive stedfortrædende formand til en karrierevej i Nævnenes Hus.

Hvordan ser du karrieremulighederne og udviklingsmulighederne i Nævnenes Hus?
Jeg synes, at der er gode karrieremuligheder i Nævnenes Hus. Man kan eksempelvis starte som fuldmægtig og blive virkelig dygtig til sit fag og fagområde, og så kan man i samråd med sin leder arbejde i to retninger – en faglig ledelse eller en ledelse ledelse. Der er også rigtig mange jurister, som sidder med en leder i maven, og så er Nævnenes Hus bare et virkelig godt sted, da du lærer det fra bunden, og du har mulighed for at få et fagligt ansvar.

Hvilke kvalifikationer oplever du, at du får gennem arbejdet i Nævnenes Hus, som du vil kunne bruge fremadrettet?
Det lyder måske mærkeligt for en ældre jurist at sige, men det har stor værdi, at man lærer den juridiske metode 100%. Det kan også være noget så simpelt som at lære, hvordan man skriver en god afgørelse ift., hvordan den skal opbygges, at den er retorisk skarp og præcist tilskåret. Hvis du kan anvende disse redskaber, så bliver du en rigtig god jurist og advokat, og Nævnenes Hus er et godt sted at lære det.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Vi hygger os rigtig meget sammen i teamet, og vi har et rigtig trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at lave sjov med hinanden, og hvor alle er med. Derudover er der også et godt og hyggeligt socialt miljø. Jeg kan invitere mine kollegaer med hjem på min terrasse en august aften, 80 km fra arbejdspladsen, hvor alle dukker op, og vi snakker til, det bliver helt mørkt. Det er virkelig værdifuldt, og det er lidt som at have en ekstra familie.