Maiken

Maiken

Maiken er uddannet cand.merc.jur og blev ansat i Nævnenes Hus i oktober 2018 i Klagenævnet for Udbud.

Jeg tror aldrig, at man stopper med at udvikle sig i Nævnenes Hus, så hvis man selv har lyst og byder på, så er der mange muligheder.

Hvad består dine arbejdsopgaver af?
Mine arbejdsopgaver består primært i at bistå formændene i klagenævnet med at forberede sager fra, at vi modtager en klage til, at kendelsen bliver afsagt. I selve sagsforberedelsen sørger jeg bl.a. for, at vi får indhentet det relevante materiale fra parterne. Når skriftvekslingen er afsluttet, skriver jeg et udkast til formanden på sagen, som skal afsige kendelsen. Derudover kan der også være diverse projekter eller andre nævn, som har brug for hjælp, og generelt bare forskellige ad hoc opgaver. 

Hvad er det vigtigste i rollen som specialkonsulent?
Det vigtigste er, at man har en bred viden og det faglige grundlag. Man skal være den, de andre kan gå til, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det er meget en helhedsoplevelse i form af gode kollegaer, spændende opgaver, fleksibilitet ift. planlægning af arbejdsuge og mulighed for hjemmearbejde samt en høj faglig sparring bl.a. med dommere. Det er også virkelig interessant fagligt at arbejde med udbudsret og spændende at være en del af et område, som har så vigtig en rolle for samfundet.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde?
Jeg ser frem til at komme ind og se, hvad dagen byder på. Det er utrolig givende, at man får lov til at fordybe sig juridisk samt at sparre med andre og dermed erhverve sig en specialviden.

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg er stolt over at kunne sige, at jeg arbejder i Nævnenes Hus i sekretariatet for Klagenævnet for Udbud, da det for mig er givende at være en del af et område, som er så spændende og som har så vigtig en rolle for samfundet.

Hvordan ser du karrieremulighederne og udviklingsmulighederne i Nævnenes Hus?
Der er mange muligheder i Nævnenes Hus, og der er et stort udviklingspotentiale. Man kan fx rokere til et andet nævn, hvor man kan arbejde med andre fagområder og dermed udvikle sig. Jeg tror aldrig, at man stopper med at udvikle sig i Nævnenes Hus, så hvis man selv har lyst og byder på, så er der mange muligheder.  

Hvilke kvalifikationer oplever du, at du får gennem arbejdet i Nævnenes Hus, som du vil kunne bruge fremadrettet?
Gennem arbejdet i Nævnenes Hus tilegner man sig en høj faglighed, gode samarbejdsevner og en produktivitet, som man altid kan bruge og videreudvikle.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Både arbejdsmiljøet og det sociale miljø er rigtig godt, der er en god stemning og gode kollegaer. Der er også en kultur om, at vi hjælper hinanden, og at der er mulighed for sparring og feedback. Der bliver også afholdt forskellige sociale arrangementer.