Pernille

Pernille

Pernille blev færdiguddannet som cand.merc.jur fra Aalborg Universitet i sommeren 2022. Hun har siden maj 2019 været ansat i Nævnenes Hus først som bachelorfuldmægtig i Team Jura og nu som direktionssekretær i Ledelsessekretariatet.

Nævnenes Hus er en rigtig god arbejdsplads at starte det første job i, eftersom der er et virkelig trygt miljø, og der bliver taget hånd om dig – vi løfter hinanden i flok.

Hvad består dine arbejdsopgaver af?
Mine arbejdsopgaver som direktionssekretær i Ledelsessekretariatet består af to dele. Den ene del er at være PA for direktøren samt sekretær for vicedirektøren og administrationschefen, hvor jeg varetager opgaver såsom kalenderstyring, dokumenthåndtering i forbindelse med direktionens virke og diverse arrangementer, samt generel planlægning og håndtering af forskellige praktiske ting. Den anden del vedrører juridiske ministerbetjeningsopgaver og andre bestillinger fra departementet. Lige nu beskæftiger jeg mig mest med det administrative og koordineringen af bestillingerne, men på sigt skal jeg også være med til at udarbejde dem. Det vigtigste som direktionssekretær er at have et godt overblik.

I Team Jura, hvor jeg tidligere sad, arbejdede jeg som udgangspunkt med udpegningssager, som består i at forberede indstillings- og udpegningssager til direktøren og ministeren, med henblik på at få udpeget nævnsmedlemmer, således at vores nævn hele tiden er beslutningsdygtige. Det vedrørte dermed også minister- og direktionsbetjening. Derudover hjalp jeg også med at behandle aktindsigtsanmodninger.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?

Det er meget en helhedsoplevelse med et dejligt og trygt miljø, gode kollegaer, spændende opgaver og mulighed for at udvikle sig. Nævnenes Hus er en virkelig god arbejdsplads, fordi der er plads til dig, og hvad du gerne vil, og rig mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt. Det er også et sted, hvor der er masser af konstruktiv feedback på dit arbejde, og så er der altid en kollega, som er klar til at hjælpe. Vi løfter hinanden i flok, fordi vi alle er her for at løse en fælles opgave. 

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde?
Jeg ser frem til at møde ind til et dejligt miljø, til at se mine kollegaer og til at samarbejde med folk på kryds og tværs af områderne for at løse opgaverne.

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg synes, at det er svært at sætte ord på én ting, som gør mig stolt, men det gør mig stolt at se, at de opgaver, vi laver, er meningsfyldte, og at vi lykkedes med vores arbejde. Jeg har hver dag lyst til at tage på arbejde, fordi jeg bliver udfordret, bliver dygtigere og føler, at jeg udretter noget. Og så er det bare fedt at være en del af en forholdsvis ny styrelse, hvor man fortsat kan se, at vi flytter os, og at man som medarbejder er en del af den udvikling og dermed med på Nævnenes Hus’ rejse.

Hvad er den/de vigtigste information/er til andre stud.merc.jur. ift. at søge i Nævnenes Hus?
Du skal ikke undlade at søge job i Nævnenes Hus, fordi du læser erhvervsjura og ikke ren jura. Du er på lige fod med de almindelige jurister, uanset hvilket fagområde du kommer til at beskæftige dig med. Du bliver ikke sat bagud, fordi du ikke har haft lige så meget jura og måske mindre forvaltningsret end de almindelige jurister – du kommer til at føle dig fuldstændig kompetent. Der er masser af muligheder for at udvikle sig og anvende sine kompetencer, og så er man også den, som folk går til, hvis de har brug for hjælp til Excel.

Hvordan kan du bruge din uddannelse (det som du lærer/har lært på studiet) i forbindelse med dit job i Nævnenes Hus og omvendt?
Jeg har brugt en del jura i forbindelse med udpegningssager, eftersom det er lovreguleret eller dele heraf, hvor jeg har været inde og nørkle med ordlyden, forarbejderne og generelt fået brugt de juridiske kompetencer i praksis. Det er super fedt, at vi allerede som studerende får lov til prøve kræfter med det i praksis. Generelt får jeg brugt forvaltningsretten og den juridiske fremstilling en hel del i mit job. Jeg knækkede faktisk først koden til at skrive juridisk, da jeg startede i Nævnenes Hus, idet vi bl.a. er med til at skrive afgørelsesudkast – det har jeg helt sikkert taget med videre på studiet til de skriftlige eksaminer og her i specialeskrivningen.

Hvordan oplever du den praktiske koordinering ift. job og uddannelse (f.eks. ifm. eksamen, geografisk mv.)?
Der er stor forståelse for, at du skal have studie og job til at hænge sammen, og holdningen herfra er også, at du skal prioritere din undervisning og uddannelse. Der er dermed også stor fleksibilitet, hvor du og din nærmeste leder i fællesskab finder ud af, hvilke arbejdsdage der passer bedst og sørger for koordineringen med de andre i teamet. Derudover er der også gode muligheder for at være fleksibel i eksamensperioderne og generelt i forbindelse med undervisning, hvor man kan arbejde mere i en periode og mindre i en anden.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder (karriere, kompetence og personlig) i Nævnenes Hus?
Jeg ser et stort udviklingspotentiale, eftersom det er et hus med mange muligheder for at udvikle sig og bygge mere på det som man synes, er interessant. Jeg har også fået lov til at rokere og prøve kræfter i forskellige områder. Derudover får du også mulighed for at præge dine arbejdsopgaver, så du kommer til at arbejde med noget, som du synes er interessant.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus er super godt og dejligt. Der er en virkelig god stemning med glade smil og altid en hjælpende hånd. Nævnenes Hus er en rigtig god arbejdsplads at starte det første job i, eftersom der er et virkelig trygt miljø, og der bliver taget hånd om dig – vi løfter hinanden i flok.