Sascha

Sascha

Sascha har arbejdet i Nævnenes Hus i Team Fødevarer siden august 2021.

Mit team fungerer exceptionelt godt. Vi har et godt socialt sammenhold og samvær, og der er mulighed for faglig sparring på kryds og tværs.

Hvad består dine arbejdsopgaver af?
Jeg har mange forskellige arbejdsopgaver, såsom at sende orienteringsbreve ud og lave domsreferater for retssagerne fra fødevareteamet. Derudover skriver jeg også afgørelser, som efterfølgende bliver kvalitetssikret og sendt til en stedfortrædende formand til underskrivning. Jeg har også deltaget i flere karrieremesser for Nævnenes Hus.

Hvad er det vigtigste i rollen som bachelorfuldmægtig?
Det vigtigste er at have et overblik over de mange forskellige arbejdsopgaver og kunne balancere det hele, eftersom der fx kan opstå et behov for hjælp til anonymisering, til orienteringsbreve og til selve sagerne. Det kræver derfor, at man kan holde tungen lige i munden, fordi vi ofte får lov til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det er fedt, at jeg så tidligt på studiet kan få så meget ansvar og komme til at sidde med mange forskelligartede opgaver, hvor jeg kan arbejde juridisk, selvom jeg kun har en bacheloruddannelse. Derudover får jeg også lov til at skrive mine egne afgørelser, som sendes ud til folk, hvilket er et stort ansvar at have.   

Hvordan kan du bruge din uddannelse (det som du lærer/har lært på studiet) i forbindelse med dit job i Nævnenes Hus og omvendt?
Jeg kan bruge den generelle forståelse, den juridiske metode og tilgang til, hvordan man løser en opgave, som jeg har erhvervet mig gennem studiet i forbindelse med mit job. Gennem arbejdet i Nævnenes Hus opnår jeg en mere fagspecifik viden inden for fødevarelovgivningen. Derudover er mit skriftsprog også blevet bedre af at få råd og vejledning i, hvordan man skriver juridisk korrekt, hvilket jeg særligt kan bruge i de skriftlige fag på studiet.

Hvordan oplever du den praktiske koordinering ift. job og uddannelse (f.eks. ifm. eksamen, geografisk mv.)?
Der er meget fleksibilitet ift., at du selv kan være med til at bestemme, hvordan du vil lægge dine arbejdstimer samt at der er mulighed for at flytte rundt på dine timer fx i forbindelse med eksamensperioder. Det er rart, at der er den fleksibilitet, når man både har et studie og job, som skal passes.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder (karriere, kompetence og personlig) i Nævnenes Hus?
Mit indtryk er, at der generelt er gode muligheder for at fortsætte i Nævnenes Hus efter endt uddannelse og dermed videreudvikle sine kompetencer og skabe en karriere i huset.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Mit team fungerer exceptionelt godt. Vi har et godt socialt sammenhold og samvær, og der er mulighed for faglig sparring på kryds og tværs. Derudover sidder jeg også i et team, som er meget opmærksomme på mig og tager hensyn til, at jeg kun arbejder nogle dage om ugen. De forsøger derfor at planlægge sociale og faglige arrangementer og aktiviteter internt i teamet på dage, hvor jeg er arbejder. Jeg kan derfor ikke mærke på det sociale sammenhold i teamet, at jeg ikke arbejder fuldtid.

Der bliver gjort en del internt i teamet for at styrke det sociale miljø. Vi har bl.a. haft en teamdag, hvor vi var ude at besøge forskellige firmaer, derudover har vi også været hjemme ved en kollega efter arbejde for at hygge samt fået kage eller taget en øl eller sodavand efter arbejde.