Camilla

Camilla

Camilla har været ansat i Nævnenes Hus fra 2017 til 2022 først som praktikant og efterfølgende som bachelorfuldmægtig. Efter hun blev færdiguddannet som cand.merc.jur i sommeren 2018, arbejdede hun som fuldmægtig i Team Erhverv. Hun har været med i processen ift. etableringen af styrelsen i forbindelse med udflytningen.

Jeg synes, at man kan sammenligne min tid i Nævnenes Hus med en form for juridisk efteruddannelse, hvor man får alle de nødvendige værktøjer og kompetencer til at blive en dygtig jurist. Så jeg går klart afsted med rygsækken fuld af de helt rette juridiske kompetencer. 

Hvordan vil du helt overordnet beskrive Nævnenes Hus?
Nævnenes Hus er en styrelse med høj faglighed og hele tiden i udvikling med henblik på at kunne operere bedst muligt.

Hvad bestod dine arbejdsopgaver af?
Mine arbejdsopgaver bestod i at forberede indkomne klagesager for de nævn, som jeg var tilknyttet. Min opgave var at forberede skriftvekslingen, herunder sørge for at oplyse sagerne tilstrækkeligt og skrive udkast til afgørelse. Derudover har jeg været ansvarlig for sekretariatsbetjeningen i de pågældende nævn og har været ”go-to”-person for de øvrige afdelinger i Nævnenes Hus i forbindelse med generelle spørgsmål om de nævn, jeg var tilknyttet, herunder spørgsmål om sagsproceduren, udpegning af nævnsmedlemmer mv.

Hvad var det vigtigste i rollen som fuldmægtig i dit team?
Det var for det første en stærk faglighed, idet man har ansvaret for egne sager, som ofte er juridisk komplekse og omfangsrige. Derudover er det vigtigt at være struktureret og kunne holde overblik, idet man har ansvaret for mange sager på én gang. Desuden er samarbejde alfa og omega i Team Erhverv, idet man samarbejder med sine kollegaer på kryds og tværs i de specialnævn, som man er tilknyttet.

Hvad var det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det bedste ved jobbet var helt klart, at man får lov til at komme med sit bud på sagens resultat ved at udforme et udkast til afgørelse til nævnenes medlemmer. På den måde får man virkelig afprøvet de juridiske kompetencer, som man lærer på studiet og med mulighed for sparring og feedback fra formænd og nævnsmedlemmer, som er eksperter inden for de pågældende områder. Det var meget motiverende og lærerigt for mig.

Hvilke overvejelser havde du som cand.merc.jur ift. at søge ind i Nævnenes Hus?
Da jeg søgte om job hos Nævnenes Hus var jeg faktisk en smule bekymret for, om jeg var godt nok rustet til jobbet, eftersom jeg ikke havde haft så meget forvaltningsret på studiet som cand.merc.jur. Men denne bekymring var helt unødig, idet man hurtigt får forvaltningsretten ind under huden, når man arbejder med den til daglig – jeg fik hurtigt en meget bedre forståelse af faget end jeg nogensinde havde haft på studiet, da det er helt anderledes at arbejde med denne i praksis. Det må uden tvivl være den allerbedste måde at lære det på.

Hvad er vigtigt for andre cand.merc.jur at vide ift. at søge job i Nævnenes Hus?
Der er absolut ingen begrænsninger. Du kan sagtens arbejde i Nævnenes Hus som cand.merc.jur, selvom det ikke virker som det mest oplagte valg af arbejdsplads. Jeg troede ikke selv, at det var en mulighed for mig, men da jeg fik muligheden for at komme i praktik i Sekretariatet for Klagenævnet for Udbud, greb jeg straks denne. Jeg havde netop haft udbudsret og ville gerne skrive kandidatafhandling inden for området, hvorfor det var oplagt for mig at søge om praktik hos klagenævnets sekretariat i Nævnenes Hus. Du er som sagt ikke begrænset af, at du har haft mindre forvaltningsret, og derfor skal man endelig ikke holde sig tilbage med at søge, selvom man har læst cand.merc.jur.

Hvordan kunne du bruge din uddannelse (det som du havde lært på studiet) i forbindelse med dit job i Nævnenes Hus?
Jeg kunne helt klart bruge min uddannelse og overføre meget af det, som jeg havde lært på studiet over til jobbet. Jeg skulle anvende juridisk metode og fortolke bestemmelser og lovbemærkninger for at afveje parternes argumenter over for hinanden for til sidst at kunne skrive et afgørelsesudkast. Det betyder dermed også, at man skal kunne lide at arbejde meget ”teoretisk”, og man bliver virkelig god til at skrive og formulere sig juridisk. Jobbet i Nævnenes Hus føltes nærmest som en naturlig forlængelse af studiet, idet at skrive afgørelsesudkast på en måde minder lidt om at skulle skrive en opgave.

Hvordan var arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit team?
Det faglige miljø i Nævnenes Hus er rigtig godt. Huset har et stort juridisk miljø, da størstedelen af de ansatte i huset er jurister, hvilket er helt unikt. Man har derfor rigtig mange dygtige kollegaer omkring sig, og der er altid rig mulighed for at sparre om en sag. Desuden er der et virkelig trygt og behageligt arbejdsmiljø i Nævnenes Hus, hvilket også affødte et godt læringsmiljø, hvor vi altid hjalp og støttede hinanden for at kunne levere det bedste stykke arbejde til nævnene.

Nævnenes Hus har et rigtig godt socialt miljø og en god personaleforening, som er god til at arrangere forskellige arrangementer, herunder fredagsbarer og den årlige julefrokost og sommerfest.

Hvad tager du med fra dit arbejde i Nævnenes Hus til dit næste job?
Jeg synes, at man kan sammenligne min tid i Nævnenes Hus med en form for juridisk efteruddannelse, hvor man får alle de nødvendige værktøjer og kompetencer til at blive en dygtig jurist. Så jeg går klart afsted med rygsækken fuld af de helt rette juridiske kompetencer.

Hvad ville du sige til én, som overvejer at søge job i Nævnenes Hus?
Jeg vil helt klart anbefale at søge job hos Nævnenes Hus, hvis man ønsker at styrke sine juridiske kompetencer og skriftlige kundskaber. Eller hvis man ønsker at specialisere sig inden for et af de områder, som nævnene beskæftiger sig med. Man bliver helt klart specialist.