Sheila

Sheila

Sheila er uddannet cand.jur og har været ansat i Nævnenes Hus siden januar 2017. Hun blev ansat som specialkonsulent, og sidenhen avancerede hun til teamchef og er i dag områdechef for Miljø og Fødevarer.

Vores opgaveportefølje er meget bred, kompleks og spændende, uanset om du er studerende, nyuddannet eller erfaren – du vil møde udfordrende arbejde dagligt uanset din placering i huset. I Nævnenes Hus er der muligheder, her gives plads til udvikling og avancement.

Hvad består dine arbejdsopgaver af, og hvad er de vigtigste?
Jeg har en mangfoldig palette af arbejdsopgaver, som dækker over ledelse i bred forstand og opgaver, som helt generelt er stærkt funderet i retssikkerhed og udvikling. Det handler om alt fra sagerne fagligt som driftsmæssigt, det personalemæssige, det strategiske arbejde, og der er i den grad også opgaver rettet imod optimale processer og forbedringer. Områdeledelsen og jeg har en meget væsentlig opgave i at sørge for, at der er gode rammer fagligt som personligt, så trivslen er i top, og at Nævnenes Hus er et attraktivt sted at være ansat. Opgavemæssigt spænder det derfor meget bredt. Grundlæggende består mine vigtigste opgaver i at sikre, at sagerne kommer ud i både rette kvalitet og dernæst også i rette tid = retssikkerhed, samt at sikre at medarbejderne trives og mødes af den rette udvikling.

Hvad er det vigtigste i rollen som områdechef og teamchef?
Som områdechef er det vigtigt at have et bredt perspektiv og stærkt overblik, eftersom du har ansvaret for mange forskellige og vigtige opgaver plus en større gruppe mennesker. Arbejdet her deler jeg med meget dygtige teamchefer, og det er afgørende for opgaveløsningen. Det brede perspektiv og overblikket er også vigtigt på husniveau. I huset er der et stærkt fælles ledelsesarbejde – det handler om et stærkt fælles Nævnenes Hus, hvor vi sammen passer godt på vores kerneopgave. Vi skal sætte kursen, nå i mål og passe godt på de vigtige opgaver og medarbejderne undervejs. Som teamchef har du et større og tættere fokus på sagerne og medarbejderne. Her står du for den direkte ledelse af medarbejderne og den daglige styring af sagerne. Områdechefer og teamchefer i Nævnenes Hus har et nært samarbejde og en tæt relation. I fællesskab skal vi drive området med rette udvikling på alle parametre, så vi får sagerne ud i topkvalitet og i rette tid.

Hvad er det bedste ved dit job/at arbejde i Nævnenes Hus?
Det bedste er relationerne og sammenholdet på alle niveauer, det være sig i teams, området, tværgående og i ledelseslaget hele vejen op. Det er motiverende og giver arbejdsglæde, at vi sammen puljer alle gode egenskaber og hjælper hinanden med at løse nogle virkelig vigtige opgaver. Vores opgaveportefølje er meget bred, kompleks og spændende, uanset om du er studerende, nyuddannet eller erfaren – du vil møde udfordrende arbejde dagligt uanset din placering i huset. I Nævnenes Hus er der muligheder, her gives plads til udvikling og avancement. Dette uden anciennitet er det afgørende i vægtskålen.

Hvad ser du frem til, når du møder på arbejde?
Samspillet og relationerne med de mennesker, som jeg har et arbejdsfællesskab med – mennesker som jeg står last og brast med. Jeg får ren energi og ild i øjnene gennem de relationer. Derudover er det oplagt at nævne vores opgaver. Det er meget meningsfuldt at håndtere opgaver, som har så stor en betydning ude i omverdenen pga. af nævnenes samfundsrelevante og vigtige sager. 

Hvad er du mest stolt af i dit arbejde?
Jeg er stolt af resultaterne, som vi skaber i fællesskab. Jeg er stolt af, at de respektive teams på så flot vis understøtter de uafhængige nævn med det vigtige arbejde, og at vi samtidig sammen hele vejen rundt værner om den gode arbejdsplads. En god arbejdsplads skabes ledelse og medarbejdere imellem.  

Hvorfor valgte du at søge ind i Nævnenes Hus?
Jeg søgte en stilling i Nævnenes Hus, fordi jeg har en brændende interesse for de offentligretlige fag og ikke mindst for at arbejde i en styrelse. Klagesagsbehandling og det at arbejde med processer, organisering og strukturer i arbejdsrammer med et politisk islæt er et perfekt match for mig. Jeg er virkelig glad for sammensætningen af opgaver. Energien og den DNA, som vi har sammen i Nævnenes Hus er noget særligt.

Hvilke kvalifikationer oplever du, at du får gennem arbejdet i Nævnenes Hus, som du vil kunne bruge fremadrettet?
Det, man lærer i Nævnenes Hus, er nogle universelle og stærke juristegenskaber, procesegenskaber og lederegenskaber, som man vil kunne bruge i hvilket som helst job og på hvilken som helst arbejdsplads.

Hvad kan Nævnenes Hus tilbyde dig som medarbejder, og hvad er forventningerne til dig?
Nævnenes Hus kan tilbyde noget særligt ift. faglighed, fordi vi leverer til uafhængige domstolslignende nævn, hvor der er høje krav til kvaliteten – den skal være helt i top. Derudover er nævnenes sager forbundet med både kompleksitet og diversitet. Man vil opleve faglige udfordringer og rig mulighed for udvikling. Jeg tør godt love, at man ikke kommer til at kede sig. Der er et tæt samarbejde teamchef og medarbejder imellem og der er fokus på at sikre en god acceleration i den løbende udvikling. Nævnenes Hus kan tilbyde dig et spændende og udviklende job med mulighed for at gøre karriere i huset. Dette kan du gøre uden, at du skal gå på kompromis med dit familie- og fritidsliv.

Hvordan vil du beskrive arbejdsmiljøet og det sociale miljø i Nævnenes Hus og i dit område?
Arbejdsmiljøet er inkluderende, og man kan få sparring. Det sociale miljø er virkelig godt, og der er altid godt humør og god energi, og der er ikke snævre rammer ift. hierarki. Der er forventninger til den enkelte, og det gælder uanset om du er studentermedhjælper, fuldmægtig eller leder, som skal indfries, men der er også en indstilling om, at vi hjælper hinanden med at komme i mål. Man skal være ambitiøs, men der er altid hjælp at finde, når man har behov for det. Der er et stærkt fællesskab i huset, og man er en del af et hold, der har noget på hjerte.