Ofte stillede spørgsmål om klageportalen

Klageportalen er Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnets sagsbehandlingsplatform. 

Det er her du indsender din klage, uploader relevante dokumenter til sagen, og det er også her, du kan komme i kontakt med sagsbehandleren

Klageportalen

Al kommunikation til og fra os sker via klageportalen, ligesom du vil kunne følge din sag og se, hvilke dokumenter der er i din sag på klageportalen.

Du skal være opmærksom på, at alle parter kan se de oplysninger, der bliver delt på klageportalen.

Klageportalen

Ofte stillede spørgsmål til klageportalen

Hvis du ikke har dansk CPR/CVR-nummer og derfor ikke kan få et NemID/MitID, kan du skrive en e-mail til vores supportenhed på . Vi vil herefter hurtigst muligt hjælpe dig videre med klagesagen.

På klageportalen kan du sende dokumenter ved at benytte funktionen ” + tilføj dokumenter”.

Når du uploader dokumenter, skal du sørge for at give dokumentet et navn, der fortæller, hvad dokumentet indeholder. Eksempelvis ”faktura”, ”e-mails fra den 1. dec 2019 til 3. feb. 2020” ”billede af hul i bluse” mv. Det hjælper os med let at overskue sagens dokumenter.

 Billede der viser "tilføj dokumenter" og "skriv besked"

I klageportalen kan du uploade følgende filtyper: .doc, .docx, .dwg, .eml, .gif, .jpg, .jpeg, .mp3, .mpeg, .mpp, .msg, .odg, .odp, .ods, .odt, .one, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rtf, .tif, .tiff, .txt, .vsd, .vsdx, .xls, .xlsx og .xml.

En fil må maksimalt fylde 100 MB.

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingen ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagernævnet skal ske på skrift, og du kan derfor ikke sende film- eller lydfiler.

 • Hvis du gerne vil sende en besked til din sagsbehandler, kan du benytte funktionen ”skriv besked” på klageportalen.
 • Når du benytter funktionen ”skriv besked”, er det kun din sagsbehandler, der kan se beskeden, men sender du oplysninger, der har betydning for sagen, vil sagsbehandleren dele oplysningerne med den anden part på klageportalen.

Billede der viser "tilføj dokumenter" og "skriv besked"

 • Ja. Når der er nyt i din sag, vil du modtage en besked fra klageportalen.
  Du vil typisk modtage beskeden via den e-mailadresse, som du indtastede, da du oprettede din klage. Du vil også kunne modtage beskeden i din digitale postkasse. Vær derfor opmærksom, så beskeder ikke går tabt i dit spamfilter.  
 • For at undgå, at du modtager mange e-mails i løbet af dagen, sender klageportalen en gang dagligt besked, hvis der er nyt i din sag.
 • Du skal være opmærksom på, at beskeder fra Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet kan indeholde vigtige svarfrister.

 • Hvis du og sælgeren finder en løsning på sagen under sagens behandling ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager, kan du give sagsbehandleren besked via funktionen ”løsning fundet” på klageportalen.

Visning af knappen "løsning fundet"

Anmodning om bekræftelse efter der er klikket på knappen "løsning fundet"

 • Hvis du vil være sikker på, at det er den rigtige e-mailadresse og telefonnummer, der er registeret på klageportalen for Nævnenes Hus, eller hvis du ønsker at modtage orientering om nyt på klagen på en anden e-mailadresse, har du selv mulighed for at ændre e-mailadressen på klagen.
 • Det gør du ved at:
 1.       Logge ind på klageportalen og klikke på klagenummeret, så du kommer ind på selve klagen.
 2.       Klikke på fanen ”Parter”. 
 3.       Klikke på blyantikonet ud for din rolle i sagen.
 4.       Herefter åbner en boks, hvor du kan opdatere din e-mailadresse.
 • Det er vigtigt, at din rigtige e-mailadresse er registreret på klageportalen, da du ellers ikke vil modtage besked, når der er nyt i din sag.
 • Du skal være opmærksom på, at beskeder fra Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet kan indeholde vigtige svarfrister.
 • Når en part på klagesagen ændrer sine kontaktoplysninger, bliver der dannet et dokument på sagen med de nye kontaktoplysninger. Du vil derfor modtage en besked fra klageportalen om, at der er nye dokumenter i sagen.

Det er ikke nødvendigt at have en advokat eller anden juridisk repræsentant, når du opretter en sag ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager eller Forbrugerklagenævnet.

Hvis du alligevel ønsker, at en anden skal repræsentere dig i sagen, kan du få din repræsentant til at oprette sagen på klageportalen.

 

Sådan opretter din repræsentant sagen, hvis du har NemID/MitID

Ved oprettelsen af klagen skal repræsentanten indtaste sine egne oplysninger under trin 2 i klageoprettelsen, og derefter skal repræsentanten under trin 3 i klageoprettelsen indtaste dine oplysninger.

Her kan du se, hvordan det ser ud:

Trin 2

Oplysninger på købers repræsentant

Trin 3

Købers kontaktoplysninger

Når sagen er sendt til klageportalen, vil du modtage en e-mail, hvor du skal godkende repræsentantskabet med NemID/MitID.

Klagesagen er først endelig indgivet, når du som køber har godkendt repræsentantskabet i portalen, og klagegebyret er betalt. Godkender du derfor ikke repræsentantskabet, har du ikke indgivet en klage.

 

Sådan opretter din repræsentant sagen, hvis du ikke har NemID/MitID.  

Hvis du ikke har NemID/MitID, vil du ikke kunne godkende repræsentantskabet på klageportalen.

Repræsentanten skal i stedet oprette sagen på klageportalen i eget navn (repræsentants navn) og sende en fuldmagt, hvor du giver repræsentanten ret til at føre din sag ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet.

Hvis en anden skal betale klagegebyret for dig, kan du via e-mail sende et såkaldt betalingslink. Modtageren af betalingslinket får besked om at indtaste sine adresseoplysninger, inden vedkommende kan betale gebyret.

Nedenfor kan du se nærmere om, hvordan du sender et betalingslink via e-mail.

 

Du skal vælge, om modtageren af betalingslinket også skal registreres som betaler. Hvis du vælger, at modtageren af betalingslinket skal registreres som betaler, vil en evt. senere tilbagebetaling af klagegebyret ske til denne person.

Vælger du ikke at sætte et flueben ved, at modtageren skal registreres som betaler, bliver den, som opretter klagen, registreret som betaler. 

I finder svarskemaet på klageportalen.

Svarskemaet er under den orangegule boks i højre side af skærmbilledet. Tryk på symbolet med den sorte pil for at tilgå svarskemaet. Se her hvordan:

 

Du kan også klage ved at skrive en mail til

Er du i tvivl?

Ring til os mandag-torsdag kl. 9-15 eller fredag 9-12 på tlf. 72 40 56 00