Forbrugerretlige regler

Her kan du finde en oversigt over relevante love på forbrugerområdet

Hvis du som køber eller sælger gerne vil læse nærmere om reglerne for, hvilke sager Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet kan behandle, eller hvordan sagsbehandlingen ved nævnet foregår, kan du læse nærmere om procedurereglerne her:

Hvis du som køber eller sælger gerne vil læse nærmere om reglerne, der kan have betydning for, om du kan få medhold i dit krav, kan du læse nærmere om reglerne her.

Du skal være opmærksom på, at der ud over lovgivningen eksisterer en lang række retsgrundsætninger, som ikke følger af lovgivningen, men som ofte er blevet fastsat af tidligere afgørelser. Du kan se praksis fra Forbrugerklagenævnet her.