Firmatjek

Firmatjek er Nævnenes Hus oversigt over virksomheder, som ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.

Hvis Jeres virksomhed fremgår af Firmatjeklisten, og I ønsker vejledning om, hvordan I bliver fjernet fra listen, kan I kontakte  . 

 

Oversigt over virksomheder, som ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser

Sagsnummer / klageid:

Firmanavn:

Klagen:

22/10760 / 1040166

Ali Asma

Denne sag drejer sig om en frisørydelse er udført fagmæssigt korrekt.

21/08263 / 1024876

Allan Ellegaard Jensen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en hund, der nu er aflivet, på købstidspunktet var behæftet med mangler.

21/10381 / 1026779

Andersen og Meldgaard ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger kan kræve købet af en el-ladcykel ophævet som følge af mangler.

22/14450 / 1040118

Andersen & Meldgaard ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en el-ladcykel er mangelfuld, og om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at købe.

22/17439 / 1043225

Andersen & Meldgaard ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger har ret til at fortryde købet af en el-ladcykel.

22/01243 /1032102

Andersen & Meldgaard ApS Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at købe en el-ladcykel som følge af mangler.

22/12173 /1041299

Camping Comfort A/S

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger har tilbageleveret en tagluge, og om han i givet fald er berettiget til at købe.

22/09790 / 1038947

Catja Damborg Bramm (Lacq. Studie 2)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en frisørydelse er mangelfuld.

23/03310 / 1045960

Din Tæppekæde

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale mellem parterne omkring tilbagebetaling af købesummen for at skindtæpper på 10.145 kr. som følge af forbrugerens reklamation

21/12057 / 1028206

Djurs Møbler ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en sofa er mangelfuld.

23/01380 / 1044409

Dorthe Læborg Rolver (Amaya's)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale om tilbagebetaling af købesummen for en hund. 

23/01148 / 1044230

Egå Wellness ApS Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at få udbetalt restværdien på et gavekort.

22/16789 / 1042556

Evija Daabeck Denne sag drejer som om manglende lejebetaling i forbindelse med efterlevelse af Forbrugerklagenævnets afgørelse.

22/09532 / 1039148

Fatih Kumas (af David Stof)                                                     Denne sag drejer sig om, hvorvidt købet af et spisebord, et sofabord, et tvbord (skænk) og et skab må anses som et samlet køb, og om disse er mangelfulde.

22/02454 / 1033059

Flyttekompagniet IVS  Denne sag drejer sig om, hvorvidt en erhvervsdrivende har misligholdt en aftale om flytning af en forbrugers indbo. 

21/07277 / 1024055

FØRST LEJ EN BIL DANMARK A/S Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er sket skader på en bil under forbrugerens leje af bilen, og om forbrugeren i givet fald hæfter for disse skader.

21/12141 / 1028266

Hamburgercykel Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at fortryde en aftale om et online træningsforløb.

20/09846 / 1013604

Helle K Denne sag drejer sig om en aftale om levering af en kostplan og et træningsforløb, herunder om forbrugeren er berettiget til at få vederlaget tilbagebetalt som følge af den erhvervsdrivendes misligholdelse.

22/11407 / 1040537

Hofstra & Wagner Aarup ApS Denne sag drejer sig om, hvorvidt der mangler ved et plankebord, og om forbrugeren er berettiget til at købe. 

23/04707 /1047107

HOP RETAIL ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en bindende aftale mellem parterne om tilbagebetaling af et tilgodehavende.

23/00925 / 1044108

Jelena Trailovic                                                         

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at hæve købet af at LED-lys og få købesummen tilbagebetalt på grund af manglende levering af varerne. 

19/05164

JJ Consult 2010 ApS

Denne sag drejer sig om køb og montering af en kogeplade af mærket Witt WIF 65-7, en ovn af mærket Bosch HBA63B152S og en opvaskemaskine af mærket Miele G6002SCUCLST.

23/02922 / 1045709

Johnny Dahl

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at hæve købet af tre brændetårne ​​og få købesummen tilbagebetalt, subsidiært at kræve levering, på grund af manglende levering af varerne.

21/13373 / 1028946

KasaUnika v/Christian Østergaard

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at få foretaget omlevering af en spisebordsplade eller modtage et passende afslag i købesummen som følge af mangler.

21/11621 / 1027814

Krakær Camping v/Per Bundgaard Nielsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til tilbagebetaling af forudbetalte vederlag i forbindelse med en aftale om leje af en plads på en campingplads.

23/00397 / 1043666 

LDL eCom ApS                                                           Denne sag drejer sig om hvorvidt parterne har indgået en bindende aftale om tilbagebetaling af købesummen, og om aftalen er misligholdt. 

23/04092 / 1046521

LDL eCom ApS                                                            Denne sag drejer sig om køb af en støvsuger og om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at kræve købet ophævet.

22/10897 / 1040257

LDL eCom ApS Denne sag drejer sig om, hvorvidt den erhvervsdrivende har foretaget tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren, og om forbrugeren kan kræve forsendelsesomkostninger i forbindelse med omlevering tilbagebetalt. 

23/00629 / 1043828

Mads Olinius (Relase) Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået aftale om en hurtig pris for en flytteydelse. 

21/13271 / 1029138

MBr Møbler & Have Denne sag drejer sig om, hvorvidt et vildmarksbad er mangelfuldt.

22/10774 / 1040181

Miklagaard - House of Tisvilde ApS Denne sag drejer sig om, hvorvidt en sofa er mangelfuld. 

21/12558 / 1028621

Mohamad Ayoub Mlihan (MB Transport) Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at få erstatning for skader påført forbrugerens indbo under flytning.

22/17251 / 1022386

MS Service

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning for skader på forbrugerens indbo.

21/07050 / 1023859

Møbel Kompagniet ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en sofa er mangelfuld.

22/02142 / 1032778

Narjis Abbas Karim Al-Kaabi 

Denne sag drejer sig om en aftale om en frisørydelse.

22/16811 / 1026889

N24

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en trenchcoat er mangelfuld, og om, hvorvidt forbrugeren som følge heraf kan kræve købet ophævet.

22/04596 / 1034983

Naturplank.dk ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et plankebord er mangelfuldt, og om købet kan ophæves.

23/05932 / 1048063

Naturplank.dk ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et spisebord er mangelfuldt. 

22/03323 / 1033762

Nicolai Kipling (Din Tæppekæde)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der foreligger forsinkelse med leveringen af ​​et linoleumsgulv, og om forbrugeren i den anledning kan kræve købet ophævet og købesummen tilbagebetalt samt erstatning.

23/00678 /1040222

Nicolaj Kipling (Din Tæppekæde)

Denne sag drejer sig om misligholdelse af en aftale om tilbagebetaling af en købesum. 

23/06491 / 1048476

Nicolaj Kipling (Din Tæppekæde)

Denne sag drejer sig om misligholdelse af en aftale om tilbagebetaling af en købesum. 

21/13893 / 1030619

Niels Carlo Jensen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en aftale om leje af et depotrum er misligholdt, og om forbrugeren er berettiget til at krævet det samlede lejevederlag tilbagebetalt samt erstatning for skader på sine indbogenstande.

21/11028 / 1027176

ODENSE LAVPRIS TØMMERHANDEL A/S

Denne sag drejer sig om, hvorvidt nogle guldbrædder er mangelfulde.

23/00176 / 1043489

PEDALATLETEN.DK ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der indgås en bindende aftale om køb af en elcykel, herunder om forbrugeren indså eller burde have indset, at der forudsættes en prisfejl.

23/04567 / 1046647

PEDALATLETEN.DK ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har indgået en bindende aftale om køb af en elcykel, eller om hun indså eller burde have indset, at der forelå en prisfejl på forhandlerens hjemmeside. 

22/01948 / 1032587

PLANTESKOLEN ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til friholdelse for betaling for 75 hækplanter.

22/10985 / 1040328

RD Skadedyrsservice

Denne sag drejer sig om levering af myrebekæmpelsesydelse, herunder om aftalen må anses for misligholdt. 

22/14474 / 1033212

Robin Nichlas Ekelund Enager

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en forbruger er berettiget til at få tilbagebetalt vederlaget for et gavekort til en tatovering som følge af den erhvervsdrivendes misligholdelse af partnernes aftale.

21/01220 / 1018932

Senza Nome ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en aftale om køb af billetter er blevet misligholdt, og om der kan kræves erstatning for køb af nye rejsebilletter.

22/12154 / 1041387

SkydiveX

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få udbetalt den pålydende værdi af et oplevelsesgavekort.

21/11046 / 1026530

Storby Biler ApS

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en kabinescooter er mangelfuld, og om forbrugeren i den anledning kan kræve købet ophævet.

22/03315 / 1033685

Storm Karl Balderson (Balderbike - ophørt)

Denne sag drejer sig om misligholdelse af en aftale om tilbagebetaling af købesummen.

22/04541 / 1034934

Storm Karl Balderson (StormBalderson – ophørt)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan købes af en ladcykel som følge af manglende levering. 

23/01483 / 1044515

Ticketmaster Danmark A/S

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en erhvervsdrivende kan anses for at være forbrugerens aftalepart, om et aftalevilkår er byrdefuldt, om det pågældende vilkår kan anses for vedtaget mellem parterne, og om aftalen er misligholdt.

22/09632 / 1039229

UPS DANMARK A/S

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve erstatning og tilbagebetaling af vederlaget for en fragtydelse som følge af skader på en guitar. 

23/03567 / 1046133

Unisport A/S

Denne sag drejer sig om, hvorvidt to fodboldtrøjer er mangelfulde. 

23/01996 / 1031950

Uniq Service

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en tørretumbler er mangelfuld, og om forbrugeren i den anledning er berettiget til at købe og få købesummen tilbagebetalt.

22/12152 / 1041361

Unique Trading Company ApS

Denne sag drejer sig om en forbrugers fortrydelse af købet af en senge-ramme inkl. skuffer og lamelbund.

22/02980 / 1033482

VR v/Velta Redliha

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en hund er mangelfuld, og om forbrugeren i den anledning er berettiget til et afslag i købesummen og erstatning.