Til køber

Her finder du vigtige og nyttige informationer, som du som køber skal være opmærksom på, inden du klager til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet.

Hvad er Mæglingsteamet for Forbrugerklager?

Ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager forsøger vi at hjælpe dig og sælger med at finde en frivillig fælles løsning på sagen ved at invitere jer til et telefonisk mæglingsmøde. Du skal betale et klagegebyr på 100 kr. som vi ikke tilbagebetaler.

Ved mæglingsmødet, som typisk varer 20-30 minutter, vil vi fungere som neutral mægler mellem dig og sælger.

Vi vil hjælpe dig og sælger med at finde en fælles løsning, og vi vil under mødet kunne give jer generel vejledning om de forbrugerretlige regler. Ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager vil vi ikke træffe en juridisk afgørelse i sagen.

Hvis du og sælger bliver enige om en løsning, vil sagen blive afsluttet.

Hvis du og sælger ikke bliver enige om en løsning, vil sagen blive afsluttet, og du vil få mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet vil kunne træffe en juridisk afgørelse i sagen, men de fleste sager bliver afsluttet, uden at Forbrugerklagenævnet efterfølgende træffer afgørelse i sagen. Forbrugerklagenævnets sekretariat afviser sagen, hvis det er åbenbart, at du ikke kan få medhold i dit krav. Vær derfor helt sikker på, om du mener, at du har ret, inden du går videre til Forbrugerklagenævnet. Så kan du spare tid og besvær.

Hvad er Forbrugerklagenævnet?

Hvis du og sælger ikke har fundet en løsning ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager, vil du få mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen. Du skal betale et klagegebyr på 400 kr. som vi tilbagebetaler, hvis du vinder sagen.

Under sagsbehandlingen ved Forbrugerklagenævnet vil vi bede dig og sælger om at sende alle oplysninger og dokumenter, som kan have betydning for Forbrugerklagenævnets vurdering af din sag. Det er typisk aftaledokumenter, kvitteringer, mail-korrespondancer mv.

I mange sager vil det være nødvendigt, at vi beder en fag- eller brancheekspert (sagkyndig) om at foretage en undersøgelse af varen eller ydelsen.  Forbrugerklagenævnet tillægger ekspertens vurdering meget stor betydning, når nævnet træffer afgørelse i sagerne. 

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingen ved Forbrugerklagenævnet er en skriftlig juridisk proces.

Det vil sige, at du som udgangspunkt skal kunne dokumentere (bevise), at du har ret i dit krav skriftligt. Skriftlig dokumentation kan eksempelvis være e-mails, kvitteringer eller aftalevilkår.

Forbrugerklagenævnet kan ikke foretage vidneafhøringer, da det alene kan ske ved domstolene. Hvis en afgørelse i sagen kræver vidneforklaringer, vil sagen derfor ikke være egnet til behandling ved nævnet. Forbrugerklagenævnet kan heller ikke lægge vægt på skriftlige vidneforklaringer, herunder debatindlæg, opslag på sociale medier mv.

Hvor skal du klage?

Hvis din klage kan behandles ved et af de særlige klagenævn, skal du oprette din klage ved det særlige klagenævn.

Du kan se en liste over de særlige klagenævn her.

Hvis din klage ikke kan behandles af et af de særlige klagenævn, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet modtager og behandler sager via klageportalen for Nævnenes Hus. På klageportalen vil du kunne følge sagen og se alle sagens dokumenter.

Du skal være opmærksom på, at alle dokumenter og kommunikation, du sender til os via klageportalen, også vil kunne ses af sælger.

Gå direkte til klageportalen

Hvad kan du klage over?

I Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet behandler vi klager over forbrugerkøb af varer og ydelser.

Før vi kan behandle din klage, er der visse betingelser, som skal være opfyldt. 
Du kan læse nærmere om vores betingelser her.

Inden du klager

  • Du har klaget til sælger
  • Sælger har afvist dit krav helt eller delvist

Dialogen med sælger kan med fordel foregå skriftligt