Efter Forbrugerklagenævnet har truffet afgørelse

På denne side finder du svar på typiske spørgsmål om, hvad der skal ske nu, hvor Forbrugerklagenævnet har truffet en afgørelse i sagen. Denne del af forløbet kaldes for ”efterlevelsesprocessen”.

Efterlevelsesprocessen kan deles op i tre trin:

 1.       Forkyndelse af afgørelsen

Før Forbrugerklagenævnets afgørelse kan være bindende for sælger, skal afgørelsen som det første forkyndes for sælgeren. Når en myndighed ”forkynder” en afgørelse for sælgeren, giver myndigheden sælgeren retligt bindende besked om afgørelsen i sagen. Du kan læse mere om forkyndelse nedenfor.

 

 1.       Erklæring om efterlevelse

Når afgørelsen er blevet forkyndt, skal sælgeren give besked om, hvorvidt sælgeren vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Hvis sælgeren ikke giver besked eller hvis sælgeren giver besked om, at sælgeren gerne vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse, er afgørelsen bindende.

Hvis sælgeren giver besked om, at sælgeren ikke vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse, er afgørelsen ikke bindende. Du kan læse mere herom nedenfor.

 1.       Efterlevelse af afgørelse ved aftale, fogedforretning eller dom

Som det sidste skal sælger efterleve afgørelsen, hvis den er bindende.

Hvis sælgeren ikke har givet besked eller hvis sælgeren har givet besked om, at sælgeren gerne vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse, sker det almindeligvis ved, at du og sælgeren selv kontakter hinanden og deler relevante oplysninger såsom kontonummer, returadresse mv. Betaler sælger det skyldige beløb til dig, har sælger efterlevet afgørelsen.

Har sælger oplyst, at sælger vil efterleve, men ikke gør det, kan du få hjælp af Nævnenes Hus til at gå til fogedretten. Fogedretten kan tvinge sælger til at betale det skyldige beløb til dig.

Hvis sælgeren afviser at følge Forbrugerklagenævnets afgørelse, er sælger ikke forpligtet til at følge nævnets afgørelse. Du skal derfor nu indbringe din sag for domstolene, hvis du ønsker, at sælger skal betale. Domstolene kan ikke tvinge sælger til at betale, og du skal derfor nu igennem en retssag for at få fastslået, om du har ret i din klage. Nævnenes Hus kan hjælpe dig i gang med en domstolssag. Du kan læse mere om fuldbyrdelse af Forbrugerklagenævnets afgørelse nedenfor.

 

Hvis ikke du kan finde svar på dine spørgsmål, kan du altid sende en e-mail til . Husk at oplyse dit klagenummer i emnefeltet.  

Når en myndighed ”forkynder” en afgørelse for sælgeren, giver myndigheden sælgeren retligt bindende besked om afgørelsen af sagen.

I første omgang vil Nævnenes Hus forsøge at få afgørelsen forkyndt ved at sende afgørelsen til sælgeren via klageportalen for Nævnenes Hus og bede sælgeren give besked om, at afgørelsen er modtaget. Gør sælgeren det, er afgørelsen hermed forkyndt.

Hvis sælgeren ikke giver besked om at have modtaget afgørelsen på klageportalen, vil Nævnenes Hus bede en stævningsmand ved domstolene om at aflevere afgørelsen fysisk til sælgeren. Når stævningsmanden afleverer afgørelsen til sælgeren, er afgørelsen forkyndt.

Hvis domstolenes stævningsmand ikke kan træffe sælgeren på adressen, vil Nævnenes Hus i sidste ende forkynde Forbrugerklagenævnets afgørelse ved et opslag i Statstidende. Statstidende er en online infoside, hvor det offentlige kan afgive bindende meddelelser over for en borger, selv om borgeren ikke læser meddelelsen.

Hele forkyndelsesprocessen kan tage op til tre måneder. Processen kan trække ud, fordi Nævnenes Hus skal sikre, at sælgeren har modtaget afgørelsen.

Vores erfaring er, at de fleste sælgere er hurtige til at give besked om, at de har modtaget Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Når forkyndelsen er sket, har sælgeren yderligere 30 dage til at give besked om, hvorvidt sælger ønsker at følge Forbrugerklagenævnets afgørelse.

Hvis Forbrugerklagenævnets afgørelse giver dig ret i din klage, er der tre mulige udfald, når Nævnenes Hus har forkyndt afgørelsen:

 1.  Sælgeren kan meddele, at sælgeren vil følge afgørelsen. Det gør den bindende, og hvis sælgeren alligevel ikke følger afgørelsen, kan du derfor gå til fogedretten med dit krav. Fogedretten kan nemlig tvinge sælgeren til at følge afgørelsen. Det kan vi ikke.
 2.  Sælgeren kan også undlade at meddele, om sælgeren har tænkt sig at følge afgørelsen. Det gør den stadig bindende, og igen kan du gå til fogedretten, hvis sælgeren ikke følger afgørelsen.
 3.  Som en tredje mulighed kan sælgeren meddele, at sælgeren ikke vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse. Og da Nævnenes Hus hverken kan udskrive bøder eller på anden måde tvinge sælgeren, skal du gå til domstolene, hvis du vil videre med din klage. Nævnenes Hus kan hjælpe dig med at påbegynde sagen ved domstolene ved at sende en stævning. Du kan læse mere om domstolene på www.minretssag.dk.

Vores erfaring er, at de fleste sælgere gerne vil følge Forbrugerklagenævnets afgørelse, også selv om I har været meget uenige under sagen.

Du kan ansøge Nævnenes Hus om at få dækket dine omkostninger til fogedretten eller domstolene. Se nærmere nedenfor.

Nævnenes Hus dækker kun dine omkostninger til behandling ved fogedretten og domstolene, hvis du ikke har en retshjælpsforsikring. Undersøg derfor altid, om du har en forsikring, der dækker. Din retshjælpsforsikring vil typisk være inkluderet i din indboforsikring.

I de fleste sager dækkes alle omkostninger enten via din forsikring eller via Nævnenes Hus. Du skal være særlig opmærksom på, at omkostninger til advokat kun dækkes i de tilfælde, hvor det er domstolen, som har bestemt, at sagen skal føres ved advokat.

Hvis du vil søge om at få dækket dine omkostninger til behandling ved fogedretten og domstolene, skal du sende en e-mail til . I din e-mail skal du vedhæfte følgende dokumenter:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema, som kan findes herunder:  
          Ansøgningsskema til fogedretten kan findes her
          Ansøgningsskema til domstolene kan findes her
 2. Dine forsikringsvilkår for din retshjælpsforsikring (din retshjælpsforsikring er typisk inkluderet i din indboforsikring).
 3. Nævnsafgørelse
 4. Eventuelle bilag fra afgørelsen
 5. Nævnets meddelelse om, at afgørelsen er forkyndt (hvis du ikke har fået dem, kan du få dem ved at kontakte nævnet).
 6. Ved domstolsretssager - Hvornår sælgeren har afvist at efterleve nævnets afgørelse.

Vi gør opmærksom på, at det kun er klagepunkter i relation til den aktuelle nævnsafgørelse, som kan behandles i forbindelse med retssagen. Udvider du sagen imod sælger ved retten, fx kræver et større beløb eller andre krav, som du ikke har fået behandlet ved Forbrugerklagenævnet, er det for din egen regning.