Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Historisk sagsbehandlingstid

 Her kan du se en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2015

2016

2017

2018

2019

Ankenævnet for Patenter og Varemærker - -  -  - 6,6
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 2,6 4,3 4,6  3,8 2,2
Ankenævnet for Søfartsforhold  5,3 - 7,0  5,1 9,8
Klagenævnet for Udbud  4,0 6,0 5,1  4,4 3,6
Konkurrenceankenævnet  - 4,7 4,7  10,7 7,0
Erhvervsankenævnet  8,9 3,9 4,0  3,3 6,3
Teleklagenævnet 10,0 10,0 0,5  8,8 1,7
Tvistighedsnævnet 4,1 4,2 4,4  5,4 4,8
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 5,5 6,2 5,3  4,7 4,4
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 11,0 6,9 7,9  5,0 6,3
Revisornævnet 12,2 9,5 10,5  7,2 6,4
Energiklagenævnet 5,9 6,9 9,2  16,1 12,9
Natur- og Miljøklagenævnet 6,0 7,6 - - -
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 9,9 10,2 - - -
Planklagenævnet - - 8,4 7,9 4,5
Miljø- og Fødevareklagenævnet - - 11,6  11,1 4,3
Byfornyelsesnævnene - - 3,7  6,7 12,9
Byggeklageenheden - - -  - 9,9
Forbrugerklagenævnet 5,5 12,8 11,2  8,4 8,1
Center for Klageløsning 1,0 2,2 1,8  1,9 1,7

Note: Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet blev etableret den 1. februar 2017, og behandler sager fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.