Historisk sagsbehandlingstid

 Her kan du se en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Tabel over gennemsnitlig sagsbehandlingstid fordelt på år

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ankenævnet for Patenter og Varemærker - -  -  - 6,6 11,2 7,0 6,5 8,5
Ankenævnet vedrørende  Oplæringsvirksomheder 2,6 4,3 4,6  3,8 2,2 3,3 0,5 4,8 6,1 
Ankenævnet for Søfartsforhold  5,3 - 7,0  5,1 9,8 7,0 5,1 7,7 5,2 
Klagenævnet for Udbud  4,0 6,0 5,1  4,4 3,6 3,1 4,3 4,7 4,9
Konkurrenceankenævnet  - 4,7 4,7  10,7 7,0 5,5 6,4 4,0  12,0
Erhvervsankenævnet  8,9 3,9 4,0  3,3 6,3 7,1 6,2 6,4  6,2
Teleklagenævnet 10,0 10,0 0,5  8,8 1,7 0,0 2,5 8,6  4,2
Tvistighedsnævnet 4,1 4,2 4,4  5,4 4,8 5,6 7,9 6,1  5,2
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 5,5 6,2 5,3  4,7 4,4 5,2 4,1 5,9  5,2
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 11,0 6,9 7,9  5,0 6,3 4,9 4,6 7,3  9,2
Revisornævnet 12,2 9,5 10,5  7,2 6,4 6,6 5,1 6,5  5,4
Energiklagenævnet 5,9 6,9 9,2  16,1 12,9 11,9 6,3 5,9  5,6
Natur- og Miljøklagenævnet 6,0 7,6 - - - - - -
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 9,9 10,2 - - - - - -
Planklagenævnet - - 8,4 7,9 4,5* 6,8* 9,9* 4,5* 4,9* 
Miljø- og Fødevareklagenævnet - - 11,6  11,1 4,3* 6,0* 8,3* 7,6*  9,8*
Byfornyelsesnævnene - - 3,7  6,7 12,9 12,0 4,1 3,9  3,7
Byggeklagenheden - - -  - 9,9 16,7 11,4 4,3  5,1
Forbrugerklagenævnet 5,5 12,8 11,2  8,4 8,1 7,7 6,0 9,0  10,1
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 1,0 2,2 1,8  1,9 1,7 1,3 0,8 1,1  1,2

Note: Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet blev etableret den 1. februar 2017,  og behandler sager fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
*Sagsbehandlingstiden opgjort for Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet omfatter sager, der er 
modtaget efter den 1. juli 2018.