Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

 

Denne graf viser udviklingen i gennemsnitlige antal oprettede og afsluttede sager pr. måned ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

 

Denne graf viser udviklingen i antal oprettede og afsluttede sager i alt pr. år ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

Anm.: Aktindsigter er ikke indeholdt i graferne.