Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

Udvikling i sagbeholdning

2019 til sidste måned

 

Denne graf viser udviklingen i gennemsnitlige antal oprettede og afsluttede sager pr. måned ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

Udvikling i antal oprettede og afsluttede sager per måned

2018 til sidste måned

 

Denne graf viser udviklingen i antal oprettede og afsluttede sager i alt pr. år ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

Udvikling i antal oprettede og afsluttede sager

2018 - år til sidste måned

Anm.: Aktindsigter er ikke indeholdt i graferne.