Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener. 

Graf med nedadgående kurve
Anm.: Aktindsigter og klager over aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.