Udvikling i sagsbeholdning

Denne graf viser udviklingen i beholdningen af sager, der er til behandling ved nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener.

Anm.: Aktindsigter er ikke indeholdt i grafen.