Afvikling af klagesager om vind- og solprojekter inden for 6 måneders loft

Med ’Klimaaftale for energi og industri mv.’ som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2020, er Nævnenes Hus i perioden 2021 – 2024 tilført midler til et stående beredskab, der skal muliggøre, at klagesager om vind- og solprojekter (VE-klagesager), der modtages fra medio 2021, kan behandles indenfor en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Status pr. 30. juni 2024: Alle afsluttede sager i 2024 er afviklet indenfor loftet for sagsbehandlingstiden. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgjorte sager i 2024 er 101 dage.