Afvikling af klagesager om vind- og solprojekter inden for 6 måneders loft

Med ’Klimaaftale for energi og industri mv.’ som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2020, er Nævnenes Hus i perioden 2021 – 2024 tilført midler til et stående beredskab, der skal muliggøre, at klagesager om vind- og solprojekter (VE-klagesager) kan behandles indenfor en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.


Aldersfordeling for beholdning af klagesager om vind- og solprojekter
I nedenstående tabel kan du se aldersfordelingen for den nuværende sagsbeholdning af klagesager om vind- og solprojekter i oktober 2021.

Aldersfordeling for beholdning af klagesager om vind- og solprojekter
  <1 måned <2 måneder <3 måneder <4 måneder <5 måneder <6 måneder >6 måneder
Antal sager i beholdningen 7 0 0 0 6 0 0


Aldersfordeling for afsluttede klagesager om vind- og solprojekter
I nedenstående tabel kan du se aldersfordelingen samt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede klagesager om vind- og solprojekter i 2021 til og med oktober.

Aldersfordeling for afsluttede klagesager om vind- og solprojekter
  <1 måned <2 måneder <3 måneder <4 måneder <5 måneder <6 måneder >6 måneder Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage
Afsluttede sager  9 47 6 1 8 19 0 81