Nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Derudover opgøres aldersfordelingen for afsluttede sager de seneste 12 måneder indenfor de opgjorte intervaller i procent.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

På denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Tabel over gennemsnitlige sagsbehandlingstider og aldersfordeling for afsluttede sager

  Afsluttede sager og gennemsnitlige sagsbehandlingstider i mdr. seneste 3 mdr.   Aldersfordelingen for afsluttede sager seneste 12 mdr. i procent
Nævn Afsluttede sager December   0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. >12 mdr.
Ankenævnet for Søfartsforhold 3 8,6   9 39 17 9 26
Teleklagenævnet 3 11,0   25 0 0 75 0
Tvistighedsnævnet 20 6,2   17 45 25 5 8
Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomhed 0 0,0   0 80 20 0 0
Revisornævnet 32 5,9   24 22 35 14 5
Klagenævnet for Udbud 35 4,2   50 17 17 9 8
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 23 9,4   24 12 17 40 7
Konkurrenceankenævnet 5 3,2   50 20 20 10 0
Erhvervsankenævnet 20 6,6   45 16 10 5 24
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 47 5,1   21 33 36 7 4
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 486 1,2   94 6 1 0 0
Byfornyelsesnævnene 4 2,7   50 38 0 13 0
Energiklagenævnet 213 5,6   29 40 12 9 10
- Byggepuljesager 185 4,3   31 44 13 9 3
- Andre energiklager 28 14,6   14 10 7 9 60
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 1.048 1,1   96 4 0 0 0
Forbrugerklagenævnet 153 11,0   23 18 13 13 34
Planklagenævnet 366 4,2   42 33 14 7 4
- Landzone klager 84 3,5   40 45 11 3 1
- Retlige klager 278 4,4   43 28 14 9 6
Miljø- og Fødevareklagenævnet 339 7,6   40 20 12 8 21
- Natur 138 9,2   25 21 16 12 26
- Miljø 63 13,7   27 14 6 5 48
- Fødevare, landbrug og fiskeri 138 3,2   61 22 11 4 3
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 1 14,1   9 50 14 23 5
Byggeklageenheden 130 2,9   54 13 16 12 5
Bemærk: *Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for. 

Ved angivelsen 0,0 er der i perioden, opgørelsen dækker over, ikke afsluttet sager i det pågældende nævn.