Nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til at nævne et valg. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Yderligere opgøres aldersfordelingen for afsluttede sager de seneste 12 måneder indenfor de opgjorte intervaller i procent.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den aktuelle sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle forventede sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i  Mål- og resultatplanen  for Nævnenes Hus.

denne side kan du se en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

 

  Afsluttede sager og gennemsnitlige sagsbehandlingstider i mdr. seneste 3 mdr.

Tabel over gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Nævn Afsluttede sager Marts
Ankenævnet for Søfartsforhold 8 3,7
Teleklagenævnet 0 0,0
Tvistighedsnævnet 17 4,0
Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomhed 0 0,0
Revisornævnet 34 7,0
Klagenævnet for Udbud 21 4,3
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 27 5,2
Konkurrenceankenævnet 2 4,9
Erhvervsankenævnet 18 5,5
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 42 3,5
Byfornyelsesnævnene 9 5,8
Energiklagenævnet 231 5,3
- Byggepuljesager 205 5,2
- Andre energiklager 26 6,6
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 810 1,4
Forbrugerklagenævnet 221 10,0
Planklagenævnet 231 5,9
- Landzone klager 51 5,1
- Retlige klager 180 6,1
Miljø- og Fødevareklagenævnet 350 11,8
- Natur 166 13,8
- Miljø 42 26,9
- Miljøvurdering 23 16,2
- Fødevare, landbrug og fiskeri 119 2,9
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 3 5,8
Byggeklagenheden 167 5,4

Ved angivelsen 0,0 er der i perioden, opgørelsen dækker over, ikke afsluttet sager i det nævnte nævn.

 

  Aldersfordelingen for afsluttede sager seneste 12 mdr. i procent

Tabel over aldersfordeling for afsluttede sager

Nævn 0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. >12 mdr.
Ankenævnet for Søfartsforhold 36 38 13 13 0
Teleklagenævnet 60 0 20 20 0
Tvistighedsnævnet 24 41 25 6 3
Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomhed 0 0 100 0 0
Revisornævnet 38 9 36 9 8
Klagenævnet for Udbud 51 16 13 8 11
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 19 6 23 44 8
Konkurrenceankenævnet 22 11 22 11 33
Erhvervsankenævnet 42 33 10 4 11
Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 29 44 16 5 6
Byfornyelsesnævnene 35 38 12 8 8
Energiklagenævnet 26 52 13 4 5
- Byggepuljesager 25 57 13 5 0
- Andre energiklager 30 20 9 3 38
Mæglingsteamet for Forbrugerklager 96 4 0 0 0
Forbrugerklagenævnet 21 12 15 14 37
Planklagenævnet 33 24 25 14 4
- Landzone klager 25 28 38 8 1
- Retlige klager 36 23 21 15 5
Miljø- og Fødevareklagenævnet 35 19 6 6 33
- Natur 20 23 8 9 40
- Miljø 21 4 4 2 69
- Miljøvurdering 16 14 2 8 0
- Fødevare, landbrug og fiskeri 66 23 6 3 2
Ankenævnet for Patenter og Varemærker 15 17 24 20 24
Byggeklagenheden 62 11 4 6 17