Relevant lovgivning

Her finder du den lovgivning, som Tvistighedsnævnet anvender i sit arbejde.

  • Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 16. december 2016
  • Forvaltningsloven med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22 april 2014
  • Erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr.  956 af 21. juni 2022
  • Udlændingeloven § 46 j, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022