Relevant lovgivning

Her finder du den lovgivning, som Tvistighedsnævnet anvender i sit arbejde.

  • Erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018
  • Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 16. december 2016
  • Forvaltningsloven med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22 april 2014