Om nævnet

Tvistighedsnævnets opgave er at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden.

Tvistighedsnævnet blev oprettet i 1989 og er nedsat af erhvervsministeren.

Tvistighedsnævnets opgave er at træffe afgørelser i sager om uenigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Før en sag kan indbringes for nævnet, skal parterne først have forsøgt at nå til enighed ved det faglige udvalg.

En sag, der er indbragt for Tvistighedsnævnet, kan enten afgøres med et forlig mellem de to parter, eller ved at nævnet træffer afgørelse i sagen.

Nævnet kan for eksempel beslutte, at en uddannelsesaftale skal ophæves, eller at der skal udbetales erstatning til en af parterne.

Nævnet kan også afvise en sag, hvis det viser sig, at sagen ligger uden for nævnets område.

Nævnets møder

Tvistighedsnævnets møder er som udgangspunkt offentlige, medmindre nævnet i en konkrete sag beslutter det modsatte.

Nævnet holder i 2023 møder på følgende datoer:

 • 13. – 14. december 2023

Nævnet holder i 2024 møde på følgende datoer:

 • 16. - 17. januar
 • 27. - 28. februar
 • 13. - 14. marts
 • 10. - 11. april
 • 23. - 24. april
 • 28. - 29. maj
 • 11. - 12. juni

Nævnet består af:

 • Ida Skouvig, formand
 • Tine Benedikte Skyum, fast medlem, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Lene Casadepax, fast medlem, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Elisabeth la Cour, stedfortræder, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Stine Graaskov Jensen, stedfortræder, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Mathias Bukhave, stedfortræder, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Berit Lassen, stedfortræder, Fagbevægelsens Hovedorganisation

For hver sag udpeges der to medlemmer, der skal have særlig indsigt i det uddannelsesområde, som sagen handler om. Det ene medlem udpeges af arbejdsgiversiden, og det andet medlem udpeges af arbejdstagersiden.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Tvistighedsnævnet