Relevant lovgivning

Her kan du finde en oversigt over relevante love.

Her finder du en kort introduktion til den lovgivning, der ligger til grund for sager i Helbredsnævnet.