Relevant lovgivning

Love:

Bekendtgørelser:

Sanktionsmuligheder:

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere kan tildele advarsler og pålægge bøder til henholdsvis den enkelte ejendomsmægler og til ejendomsmæglervirksomheden. En ejendomsmægler kan pålægges en personlig bøde på op til 300.000 kr., mens ejendomsmæglervirksomheden kan pålægges en bøde på op til 750.000 kr. Bøderne tilfalder statskassen.

I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse, kan nævnet begrænse ejendomsmæglerens adgang til at udøve ejendomsformidling eller frakende ejendomsmægleren sin godkendelse som ejendomsmægler i en periode fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.