Klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn

01-12-2023
Nævnenes Hus

Det Psykiatriske Patientklagenævn er ved kongelige resolution ressortoverført til Styrelsen for Patientklager med virkning fra den 1. december 2023.

Klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn skal derfor ske til Styrelsen for Patientklager. Læs mere her.