• Klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn

    Publiceret 01-12-2023
    Nævnenes Hus

    Det Psykiatriske Patientklagenævn er ved kongelige resolution ressortoverført til Styrelsen for Patientklager med virkning fra den 1. december 2023. Klager til Det Psykiatriske Patientklagenævn skal..