Opdatering af klageportalen for Nævnenes Hus

12-02-2020
Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet overgår til klageportalen for Nævnenes Hus. Samtidig opdateres klageportalen med en række mindre ændringer.

Mandag den 17. februar 2020 skal klager til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet ikke længere indgives via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Minsag.forbrug.dk, men i stedet via klageportalen for Nævnenes Hus. Det medfører nogle mindre ændringer både for dem, der bruger klageportalen allerede, og for dem, som nu skal til at benytte klageportalen.

Er du i tvivl om, hvordan du logger ind?

Har du tidligere været logget ind med NemId medarbejdersignatur, så skal du fortsat logge ind på denne måde, og det gør du via knappen ”Login med Nemlogin”. Oplever du andre problemer med at logge ind, kan du kontakte os på

Du kan læse mere her:

Ny klageportal – information til forbrugere og erhvervsdrivende med igangværende sager

Spørgsmål og svar til klageportalen - til forbrugere og erhvervsdrivende


Til jer, som allerede benytter klageportalen
Den væsentligste ændring for brugere af klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnets område er, at oversigtsvisningen af klager er lavet om, så man nu skal vælge nævn, før man får vist kolonnen ”Lokalitet”. Der er nogle andre mindre ændringer, du kan læse i Spørgsmål og svar til klageportalen her:

Spørgsmål og svar til klageportalen - til klagere, repræsentanter og førsteinstanser med klager hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

Spørgsmål og svar til klageportalen – til klagere, repræsentanter og førsteinstanser med klager hos Planklagenævnet


Sådan arbejder vi med klageportalen

Klageportalen for Nævnenes Hus blev lanceret i august 2018. Her overgik Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet som de første til den nye klageportal. Med tilkoblingen af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, er vi nu et skridt tættere på en fælles klageportal for Nævnenes Hus. Udover arbejdet med at koble flere nævn på portalen, arbejder vi også videre med udviklingen af portalen, og I vil derfor opleve, at vi løbende opdaterer og forbedrer løsningen.