• Opsættende virkning af klage i sag om dige i Jyllinge Nordmark

    Publiceret 08-03-2019
    Miljø- og Fødevareklagenævnet

    Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 17. december 2018 klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 13. september 2018 om VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark o..