Deltag på dette webinar fra Nævnenes Hus, hvor du kan høre mere om terrænregulering i landzone samt lokalplanens principper

20-03-2024
Nævnenes Hus

De t er muligt at dispensere fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.

Vi gennemgår, hvad der forstås med planens principper med udgangspunkt i en række konkrete sager fra Planklagenævnet.

Derudover vil planlovens regler om terrænregulering/jorddeponi i landzone og nyere praksis fra nævnet blive gennemgået.

Læs mere her