Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Tversteds grønne front i Hjørring Kommune

14-04-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og samtidigt offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Tversteds grønne front i Hjørring Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 6. oktober 2021 truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 62 ha nord for Tversted. Danmarks Naturfredningsforening og Hjørring Kommune har rejst fredningssagen navnlig for at bevare de åbne og varierede klitlandskaber og det plante- og dyreliv, som er knyttet til arealerne, samt for at give mulighed for at pleje arealerne. Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredningen.

 

Afgørelsen om erstatning er påklaget af én lodsejer.

 

Besigtigelsen vil blive gennemført med henblik på behandling af klagen over erstatning for ejendommen med matr.nr. 8a Tversted By, Tversted.

 

Besigtigelse

Besigtigelsen og det offentlige møde finder sted torsdag den 11. maj fra kl. 9.00. Mødested Grøndalvej 1, 9881 Bindslev.

 

Besigtigelsen vil foregå til fods og slutter ved nedkørslen til Tversted Strand. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.