Fakta om sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet

10-05-2022
Nævnenes Hus

Nævnenes Hus forventer at afgøre mere end 2.600 klagesager i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2022. Her kan du læse mere

  • Den gennemsnitlige alder på sager i beholdningen i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er nedbragt med henholdsvis 290 og 260 dage fra primo 2020 til april 2022. Tabel med faldende kurve
  • Sagsbehandlingstiden har i 2022 (til og med april) i gns. været 5,1 mdr. i Planklagenævnet og 8,2 mdr. i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  • Nævnene arbejder efter det såkaldte ”undersøgelsesprincip”, hvilket betyder, at nævnene har pligt til at sikre, at de nødvendige oplysninger foreligger, og at sagen er ordentligt undersøgt, inden der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden omfatter den tid, som sagens parter bruger på yderligere sagsoplysning, høringer mv.

  • Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 ”Klimaaftale for energi og industri mv.”, hvorefter klagesager vedrørende sol- og vindprojekter modtaget i perioden medio 2021 – 2024 skal afgøres inden for maksimalt 6 måneder. Siden beredskabet blev etableret, er der afgjort 110 klagesager. Alle sager er afviklet på under 6 mdr. inkl. sagsoplysning og høringer hos sagens parter.