Besigtigelse og offentlig møde om fredning af arealer ved Skærum Ådal

13-04-2022
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af arealer ved Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 8. marts 2020 truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 63 ha mellem Lendum og Skærum Kirkeby. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at bevare og forbedre de naturtyper og det planteliv, som er knyttet til arealerne i ådalen samt bevare de landskabelige værdier i området.

Afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i klagesagen skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse
Besigtigelsen finder sted torsdag den 12. maj 2022 fra kl. 9:30. Mødested er parkeringspladsen ved Skærum Kirke, Slustrupvej 3, 9900 Frederikshavn. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området. Under besigtigelsen anbefales det at medbringe gummistøvler.

 Offentligt møde
Torsdag den 12. maj 2022 kl. 13:45 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde på Hotel Jutlandia, Havnepladsen 1, 9900 Frederikshavn.

 Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat skal venligst bede om tilmelding til det offentlige møde på senest den 2. maj 2022.