Vi er helt klar til at levere hurtig behandling af klagesager over klimaprojekter

12-02-2021
Nævnenes Hus

 

Med ’Klimaaftale for energi og industri mv.’ som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik i juni 2020 er Nævnenes Hus i perioden 2021 – 2024 tilført midler til at oprette et stående beredskab til at behandle alle klagesager om vind- og solprojekter (VE-klagesager), så den grønne omstilling ikke forsinkes unødigt. Målet er at beredskabet skal være operationelt inden sommeren 2021 med en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder – også selv om sagerne skal behandles i flere forskellige nævn. Det er meget ambitiøst.

Derfor har vi i Nævnenes Hus forberedt os grundigt. Vi har ansat og oplært dygtige kolleger, vi har kastet et kritisk blik på processer og koordination, og vi samarbejder med de relevante førsteinstanser om effektiv sagsoplysning og høringsprocesser. Status her midt på vinteren er, at der er sager  om vind- og solprojekter under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, Energiklagenævnet og Planklagenævnet. Husk at du altid kan følge vores aktuelle sagsbehandlingstider hér www.naevneneshus.dk.