Klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet i minkerstatningssager vedtaget

28-04-2021

Folketinget vedtog i går en ny lov, som gør det muligt at påklage Fødevarestyrelsens afgørelser vedrørende blandt andet tempobonus ved aflivning af mink til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Folketinget har i går vedtaget lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den nye lov indebærer, at Fødevarestyrelsens afgørelser vedr. forskellige erstatningstyper, der i henhold til en række bekendtgørelser kan udbetales til minkavlere, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er blandt andet tale om afgørelser vedrørende forskud på erstatning for skindværdi, tempobonus og erstatning for driftstab.

Nævnenes Hus har på baggrund af den nye lov etableret en Task Force, der skal håndtere klager over Fødevarestyrelsens afgørelser.

Nævnenes Hus har endnu ikke modtaget klager over Fødevarestyrelsens afgørelser. Klager over Fødevarestyrelsens afgørelser skal indgives til Fødevarestyrelsen, der herefter skal vurdere, om de vil ændre afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, skal Fødevarestyrelsen snarest, og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, videresende denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter vil påbegynde sagsbehandlingen.