Besigtigelse og offentligt møde om fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune

09-09-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og efterfølgende offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har truffet afgørelse om at gennemføre en fredning af et område på ca. 569 ha. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen for navnlig at sikre de landskabelige og naturmæssige værdier, at sikre de geologiske værdier og skabe grundlag for formidling heraf, samt sikre og forbedre offentlighedens adgang til området.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling, om området skal fredes.

Tid og sted

Besigtigelsen finder sted tirsdag den 6. oktober fra kl. 9.00. Mødested er p-pladsen ved Silkeborg Golf, Sommervej 50, 8600 Silkeborg. Besigtigelsen vil ske til fods og ved kørsel. Deltagere sørger for egen transport.

Umiddelbart efter besigtigelsen afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde, dog tidligst kl. 14.45. Mødet finder sted i Silkeborg Golfklubs lokaler, Sommervej 50, 8600 Silkeborg.